Welkom bij de Algemene Ledenvergadering op 12 december 2023

Ook op 12 december 2023 ben je als lid weer van harte welkom om de Algemene Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. De agenda kun je hier vinden.

Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op dinsdag 12 december 2023 (20.00 – 22.00 uur) .

Zonnepark A12, stand van zaken

We gaan het ook hebben over het Zonnepark A12 Bunnik. We zullen de leden informeren over het resultaat van de gesprekken met een grote afnemer van onze zonnestroom, de bankfinanciering en mogelijk zullen we een voorstel voor het aanbod in onze crowdfunding voor het eigen vermogen.

Meer weten? Voel je welkom om op deze bijeenkomst jouw mening over onze plannen te laten horen.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering op 31 augustus 2023

Op 31 augustus 2023 ben je als lid van harte welkom om de Algemene Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. Over de onderwerpen die ter sprake komen lees je hieronder meer. Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op donderdag 31 augustus 2023 (20.00 – 21.30 uur) op dit adres: Singel 40, 3984 NZ Odijk.

Financiering Zonnepark A12

Op de vorige ALV was al verteld dat er een aantal verschillende mogelijkheden zijn waarlangs we de financiering van het Zonnepark A12 kunnen rondkrijgen. In de afgelopen weken heeft het bestuur een 8-tal opties hiervoor laten verkennen. Op basis van die verkenning wil ze nu een drietal financieringsopties aan de ALV voorleggen die het meest kansrijk en aantrekkelijk zijn.

Meer weten? Lees de agenda met toelichting en voel je welkom om op deze bijeenkomst jouw mening hierover te laten horen.

Nieuwe bestuursleden worden voorgesteld

We zijn verheugd te kunnen melden dat onze oproepen niet zonder resultaat zijn gebleven. Tijdens de ALV zullen namelijk ook de drie kersverse bestuursleden worden voorgesteld, te weten: Johan Vernooij, Paul Zeef en Theo van der Geer. In deze bijlage lees je meer hierover.

Agenda ALV 31 augustus 2023:

De onderwerpen die op de agenda staan op 31 augustus zijn:

  • Opening.
  • Financieringsopties Zonneveld A12.
  • Projectbegroting Zonneveld A12 + Begroting ECB Zonnepark A12 BV.
  • Project Zon-op-Dak, stand van zaken subsidieaanvraag.
  • Voordracht nieuwe bestuursleden ECB.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.

Welkom bij de Ledenvergadering op 19 juni 2023

Op 19 juni 2023 ben je als lid van harte welkom om de Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. Twee belangrijke onderwerpen zullen ter sprake komen. Daarover lees je hieronder meer. Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op maandag 19 juni 2023 (20.00 – 21.30 uur) in Dorpshuis Odijk, Rijneiland 7, 3984 MA Odijk.

Hoe ziet de toekomst eruit? Beleidsplan 2023-2026

Zonnepanelen op ons dak en een warmtepomp aanschaffen. Is dat genoeg? In elk geval wil ECB zorg dragen voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor alle bewoners en bedrijven in onze gemeente. We willen de komende jaren inzetten op het stimuleren van zuinig omgaan met energie, in energiebesparing door isolatie en het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Ook wil de ECB actief zijn in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energiebronnen. En we willen een rol spelen in een ontwikkeling die Europa-breed furore maakt, namelijk het local4local principe.

Over de plannen en prioriteiten van de ECB voor de komende 3 jaar gaat het bestuur graag met leden in gesprek. Vertrekpunt is de concept beleidsvisie die onlangs is opgesteld. In ons nieuwsbericht vind je het volledige concept-beleidsplan en meer informatie over Local4Local.

We onthullen mooi nieuws over Zonnepark A12 Bunnik

Je hebt er vast al over gehoord: aan de zuidkant van de Rijksweg A12 komt een flink zonnepark waarvan ECB een van de eigenaren wil worden. Hiermee wordt een mooie bijdrage geleverd aan het realiseren van energiedoelstellingen in de gemeente Bunnik. Je leest er meer over dit project op deze pagina.

Tijdens de Ledenvergadering van 19 juni zullen we, dat is vrijwel zeker, mooi nieuws onthullen over dit zonnige project. We mogen nog niks verklappen. Wel een mooie reden om bij deze Ledenvergadering aanwezig te zijn! Natuurlijk zullen we je ook bijpraten over de stand van zaken rond dit zonnepark en onze plannen voor crowdfunding.

Dus: wil je meepraten over de koers van de ECB als coöperatieve vereniging en kansen voor lokale energievoorziening uit duurzame bronnen tegen een faire prijs, kom dan op 19 juni.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.