Er staan aan en rond de Hoefijzerlaan in Bunnik ongeveer 50 vergelijkbare woningen uit de 80-er jaren, die op elkaar lijken wat betreft bouwwijze en woningschil. Energiecoöperatie Bunnik (ECB) en Gemeente Bunnik ondersteunen bewoners van deze woningen bij het verduurzamen van hun huizen, zodat deze op termijn zonder aardgas verwarmd kunnen worden. Samen wordt voor het “Hoefijzerlaan”-type woningen een isolatie-actie voorbereid.

Inhoud van deze pagina

  • Om welke woningen gaat het?
  • Wat is er al gebeurd?
  • Isoleren is de basis
  • Mogelijkheden om te isoleren in dit woningtype
  • Ventileren is belangrijk als je isoleert

Wil je samen met de buren aan de slag om je woning energiezuiniger en uiteindelijk aardgasvrij te maken? Of wil je op de hoogte blijven? Neem dan contact op met Dieko Boekel (d.boekel@bunnik.nl, 06 4233 2629).

Om welke woningen gaat het?

  • Hoefijzerlaan, alle woningen
  • John F. Kennedylaan nrs. 95 en 97
  • Provincialeweg even nrs. 60 – 74

Wat is de stand van zaken?

Enkele bewoners (Namen van Alie en Bob hier noemen?) zijn samen met de gemeentelijk projectleider isolatieaanpak en mensen van de ECB begonnen met de voorbereiding van een ‘buurt’-actie voor dit type woningen. Op basis van voorbeelden in andere buurten in de Kromme Rijnwijk is een “menukaart” opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van mogelijke maatregelen voor dit type woningen en een idee van de kosten en de effecten op energiebesparing en comfort. De menukaart is hier te downloaden.

Er komt een kleine enquête onder alle bewoners van dit type woningen om de belangstelling te peilen voor verschillende isolatiemaatregelen. Zo hopen we ook ervaringen van bewoners met al uitgevoerde isolatie te verzamelen, waarvan de buren profijt van kunnen hebben. Graag horen we via de enquête wat de bewoners het beste kan helpen bij hun aanpak van de isolatie (èn groot onderhoud van hun woning èn een eventuele stap naar van het gas af). Als daar belangstelling voor is gaan we ook een bijeenkomst beleggen met alle bewoners.

N.B. Het huidige voorbereidingsgroepje is nog klein, dus als als je mee wilt doen: graag!

Isoleren is de basis

Veel eigenaren aan de Hoefijzerlaan e.o. hebben al verschillende isolatiemaatregelen genomen. Maar ook dan zijn er soms toch nog warmtelekken. Daarmee verlies je kostbare warmte en kan je last hebben van bijvoorbeeld koude plekken in de woonkamer.

Het maken van een warmtescan met een speciale warmtecamera geeft een goede indruk van waar die lekken zitten. Je ziet waar extra isolatie nodig is voor bijvoorbeeld de overstap naar een warmtepomp. De ECB biedt een warmtescan aan, zie onze pagina waar je je ook kunt aanmelden. Ook de wijkvereniging van de Kromme Rijnwijk biedt hun leden zo’n scan aan, zie deze pagina. Het maken van de warmtescan is alleen mogelijk bij temperaturen onder de 5 graden, dus slechts tijdens korte perioden in de winter.

Ook zonder warmtescan kunnen voor dit type huizen al algemene aandachtspunten benoemd worden. Daarbij kunnen we gebruik maken van al eerder gemaakte scans van dit type woningen. Je hoeft niet alle maatregelen in één keer te doen om uiteindelijk over te kunnen stappen op duurzame warmte. Een volledige en efficiënt draaiende warmtepomp vereist wel een lage aanvoertemperatuur van ongeveer 35 graden. Dan moet de isolatie (inclusief de ramen) en de ventilatie op orde zijn en moet het afgiftesysteem (bij voorkeur vloerverwarming en/of speciale radiatoren) geschikt zijn.

Mogelijkheden om te isoleren in dit woningtype

MAATREGELHOE
Kijk ook in de menukaart voor informatie over prijzen e.d.
Vloerisolatie begane grondAanbrengen isolatie aan de onderzijde en zo nodig folie op de bodem (als er optrekkend vocht is)
Spouwmuurisolatie (met name zijgevel)Lege spouw opvullen, al gevulde spouw aanvullen of isolatie vervangen
Isolatie panelen gevelVerwijderen oude isolatie met asbest (denk aan regels) en vervangen door nieuwe dikkere isolatie
Ramen en kozijnenHR++ glas in bestaande kozijnen of triple glas in nieuwe kozijnen; in ieder geval beneden verdieping (hou rekening met
DakisolatieBinnenzijde dak isoleren of aan de buitenzijde indien dakpannen vervangen worden
BuitendeurenNieuwe isolerende deuren of bestaande deuren isoleren
Kieren dichtenTussen kozijnen en muur, tussen dak en muur en dergelijke kunnen kieren aanwezig zijn; eveneens kunnen ramen en deuren niet goed sluiten → dichten met na-isolatie en door een goede timmerman
Isolatie hal en zijgevelraampartij van 3 verdiepingen)Omdat dit geveldeel veel smalle ramen bevat is het aanbrengen van HR++-glas relatief duur; een optie kan zijn isolerende beglazing als voorzetbeglazing aanbrengen (binnen of buiten)

Ventileren is belangrijk als je isoleert

Zodra maatregelen van hierboven genomen worden is het zaak ook de ventilatie te verbeteren. In deze huizen is er een eenvoudige afzuiging op zolder van keuken, badkamer en toiletten. Dit is aangevuld met natuurlijke ventilatie (via kieren, klapraampjes e.d.). Omdat alle kieren na het aanbrengen van goede isolatie dicht zijn, kan er onvoldoende frisse lucht naar binnen komen. Even een raam openzetten betekent dat veel warmte ontsnapt. En de niet regelmatig ververste lucht is ongezond. Daarom is het nodig dat de ventilatie gestuurd wordt, waarbij de warmte uit de afgevoerde lucht zo mogelijk hergebruikt wordt. Daarvoor zijn meerdere varianten te gebruiken. Op o.a. deze site is meer informatie te vinden.