Hieronder vind je de agenda van onze ALV van 12 december.

Locatie: Witte Kerkje, Zeisterweg 34, Odijk.
Aanvang: 20.00 uur.

 1. Opening en welkom,
 2. Mededelingen,
 3. Verslag ALV 31 aug 2023,
 4. A12 Zonnepark stand van zaken,
 • Stand van zaken Projectontwikkeling (m.n. ontwikkelingen rond het kabeltracé en mandaat van ALV 31 augustus);
 • Planning en mijlpalen (aanbesteding/subsidie-aanvraag/afspraken afname/e.v.)
 • Financiering en crowdfunding Eigen Vermogen
 1. Uitvoering Beleidsplan 2023-2026,
 2. Begroting 2024 ,
 3. Samenwerking energiecoӧperaties in de regio,
 4. Rondvraag,
 5. Sluiting.