Onder dit menu-onderdeel beschrijven we de activiteiten van de ECB op het gebied van duurzame energieopwekking:

  1. Zonnepanelen op daken van woningen. Dit is weliswaar een kleinschalige vorm, maar veel daken maken een groot oppervlak. Groot voordeel is dat de opgewekte stroom direct in de woning gebruikt kan worden.
  2. Grootschaliger opwekking, waar we ingaan op grote zonnedaken, zonnevelden, windenergie, duurzame warmte-opwekking en beleidsontwikkelingen op dit terrein.