Er staan aan rond het Grunoplantsoen en enkele omliggende straten in Bunnik ongeveer 140 woningen uit de jaren ’77-‘80, die een sterk vergelijkbare bouwwijze en woningschil hebben. Dit is het Variant-type, dat ook ten westen van de Marskamersbaan staat. Energiecoöperatie Bunnik (ECB) en Gemeente Bunnik willen bewoners van deze woningen ondersteunen bij het verduurzamen van hun huizen, zodat deze op termijn zonder aardgas verwarmd kunnen worden.

Inhoud van deze pagina

 • Om welke woningen gaat het?
 • Wat is er eerder gebeurd?
 • Isoleren is de basis
 • Mogelijkheden om te isoleren in dit woningtype
 • Ventileren is belangrijk als je isoleert

Wil je samen met buren aan de slag om je woning energiezuiniger en uiteindelijk aardgasvrij te maken? Of wil je op de hoogte blijven? Stuur een mail naar d.boekel@bunnik.nl.

We organiseren op 27 mei 2024 een bewonersbijeenkomst over het isoleren van je huis in de Kersentuin Bunnik, Camminghalaan 27. We beginnen om 19:30 uur en verwachten voor 21:30 uur klaar te zijn. Kom ook! Je krijgt informatie over isoleren en er is ruimte om samen plannen te maken.

Om welke woningen gaat het?

 • het Grunoplantsoen
 • de Wethouder Schaaplaan
 • oneven nummers van de Laan van Broekhuizen
 • oneven nummers 11-37 van de Lokhorstlaan
 • even nummers 24-66 van de van Zijldreef
 • even nummer Dominee van der Kraanplantsoen 2 – 44

Wat is er eerder gebeurd?

Voor vergelijkbare woningen van het type Variant is bij de buurtactie Rietdekkershoek een menukaartopgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van mogelijke maatregelen voor dit type woningen en een idee van de kosten en de effecten op energiebesparing en comfort.

Isoleren is de basis

Veel eigenaren aan het Grunoplantsoen en de omringende straten hebben al verschillende isolatiemaatregelen genomen. Ook dan zijn er meestal toch nog warmtelekken.

Het maken van een warmtescan met een speciale warmtecamera geeft een goede indruk waar die lekken zitten. Je ziet waar extra isolatie nodig is voor o.a. de overstap naar een warmtepomp. De ECB biedt een warmtescan aan, zie onze pagina waar je je ook kunt aanmelden. Het maken van de warmtescan is alleen mogelijk bij temperaturen onder de 5 graden, dus slechts tijdens bepaalde korte perioden in de winter.

Ook zonder warmtescan kunnen voor dit type huizen al wat algemene aandachtspunten benoemd worden. In het kader van al genoemde buurtactie van de Rietdekkershoek is ook samen met het bedrijf Grijs naar Groen een website ontwikkeld waarop maatregelen geschetst worden die voortvloeien uit enkele warmtescans van woningen in die buurt.

Uit deze aandachtspunten komen de volgende mogelijkheden om te isoleren voor ons woningtype. Zoals ook geldt voor de menukaart die eerder op deze pagina genoemd wordt hoef je niet alles te doen, maar hangt het er vanaf wat je daadwerkelijk wil of kan doen en wat er misschien al gedaan is. Je hoeft ook niet alles in één keer te doen om uiteindelijk over te kunnen stappen op duurzame warmte. Een volledige en efficiënt draaiende warmtepomp vereist wel een lage aanvoertemperatuur van ongeveer 35 graden.

Mogelijkheden om te isoleren in dit woningtype

MAATREGELHOE
VloerisolatieAanbrengen isolatie aan de onderzijde en zo nodig folie op de bodem (als er optrekkend vocht is)
SpouwmuurisolatieLege spouw opvullen, al gevulde spouw aanvullen of isolatie vervangen
Isolatie panelen gevelVerwijderen oude isolatie met asbest (denk aan regels) en vervangen door nieuwe
Ramen en kozijnenHR++ glas in bestaande kozijnen of triple glas in nieuwe kozijnen; in ieder geval beneden verdieping
DakisolatieBinnenzijde dak isoleren of indien dakpannen vervangen worden aan de buitenzijde
BuitendeurenNieuwe isolerende deuren of bestaande deuren isoleren
Kieren dichtenTussen kozijnen en muur, tussen dak en muur en dergelijke kunnen kieren aanwezig zijn; eveneens kunnen ramen en deuren niet goed sluiten → dichten met naïsolatie en een goede timmerman.
Isolatie hal…..

Ventileren is belangrijk als je isoleert

Zodra maatregelen van hierboven genomen worden is het zaak ook de ventilatie te verbeteren. In deze huizen is er alleen natuurlijke ventilatie (via kieren, klapraampjes e.d.) en is er geen mechanische ventilatie (bijvoorbeeld een afzuiging op zolder). Omdat alle kieren dicht zijn, kan er onvoldoende frisse lucht naar binnen komen. Even een raam openzetten betekent ook dat veel warmte ontsnapt. En de niet regelmatig ververste lucht is ongezond. Daarom is het nodig dat de ventilatie gestuurd wordt. Daarvoor zijn meerdere varianten te gebruiken. Op o.a. deze site is meer informatie te vinden.