Energie Coöperatie Bunnik is er voor iedereen in de gemeente Bunnik, die in actie wil komen om de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Alle inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn welkom om lid te worden.

Samen weten we meer, samen staan we sterker, samen kunnen we de energietransitie echt in gang zetten Èn deze in goede banen leiden!


Doel

De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) heeft twee hoofddoelen:

 1. het opwekken van meer duurzame energie in de gemeente Bunnik;
 2. Het stimuleren van energiebesparing bij inwoners en bedrijven in de gemeente Bunnik.

Daarnaast willen we ons inzetten voor een betaalbare energietransitie voor iedereen, en voor bevordering van sociale samenhang en brede participatie in relatie tot de energietransitie. Door onze doelen en door onze concrete activiteiten is de ECB een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Bunnik op het terrein van de energietransitie.

Leden

Als coöperatieve vereniging wordt de ECB gevormd en aangestuurd door haar leden. Je kunt al lid worden voor slechts €15 per jaar. Behalve dat daarmee de algemene doelen van de ECB ondersteunt, heb je ook nog de volgende concrete voordelen:

 1. Je kunt met voorrang én met een gunstig rendement investeren in lokale duurzame energie-projecten (nog in ontwikkeling, vanaf voorjaar 2021)
 2. Je kunt je een warmtescan laten maken en/of een advies op maat krijgen voor jouw woning;
 3. Je kunt deelnemen aan inkoopacties voor zonnepanelen, woningisolatie of andere duurzame producten
 4. Je kunt in huiskamer- en wijkbijeenkomsten met buurtgenoten ervaringen uitwisselen over de aanpak voor energiebesparing van je woning;
 5. In de toekomst kan je door ons geleverde, lokaal opgewekte, duurzame energie afnemen.

Via de coöperatie heb je als lid invloed op de energietransitie in onze gemeente en regio doordat we een gezamenlijke stem geven aan onze duurzaamheidsverlangens. Door samen projecten te gaan uitvoeren helpen we onze gemeente klimaatneutraal te worden. Als ECB zijn we een belangrijke partner voor de gemeente om de transitie naar aardgasvrije warmte in de verschillende wijken van Bunnik, Odijk en Werkhoven op een verantwoorde manier te organiseren.

Bestuur

Het bestuur van de Energie Coöperatie Bunnik bestaat uit:

 • Rob Zakee (voorzitter)
 • Dirk Duijzer (penningmeester)
 • Hans Dam (secretaris)
 • Kees van der Leun (algemeen bestuurslid)
 • Pieter van der Grift (algemeen bestuurslid)
 • 1 vacatures (zie hieronder)

Van links naar rechts: Rob Zakee, Dirk Duijzer, Hans Dam, Pieter van der Grift en Kees van der Leun. Meer informatie over de bestuursleden op deze pagina.

OPROEP Het ECB bestuur zoekt versterking. Vanwege alle werkzaamheden die op ons afkomen, én omdat twee bestuursleden op termijn moeten stoppen, zoeken we:

 • Een algemeen bestuurslid. Beoogde taak: het mede ontwikkelen van zonnevelden en windprojecten in samenwerking met professionele partijen. Ervaring met bedrijfsmatige activiteiten (bijv. financieel-economisch, marketing) is een pré, technische kennis over energievraagstukken is niet noodzakelijk.

Interesse? Mail dan naar: bestuur at energiebunnik.nl (ook voor andere vragen aan het bestuur).

Erik Alsema

Coördinator

Erik Alsema is als coördinator het vaste aanspreekpunt voor de Energie Coöperatie Bunnik. Erik was in 2015 één van de initiatiefnemers van de Energiegroep Bunnik (voorloper van de Energiecoöperatie Bunnik). Hij werkt daarnaast als adviseur duurzame energie en duurzaam bouwen bij het adviesbureau W/E adviseurs in Utrecht. Voor alle praktische (en minder praktische) vragen over energiebesparing en energie-opwekking, kun je bij Erik terecht: erik.alsema at energiebunnik.nl

Vrijwilligers

De ECB wordt geholpen door een groot aantal vrijwilligers. Dit zijn o.a. de adviseurs, die we Energieambassadeurs en Warmtescanners noemen.

 • Energie-ambassadeurs zijn vrijwilligers die vanuit eigen ervaring en/of na een training leden kunnen ondersteunen bij de aanpak van hun woning. Een energie-ambassadeur kan de situatie bij jou thuis bekijken en je verder op weg helpen.
 • Warmtescanners komen met de warmtecamera op bezoek om de warmtelekken in woningen op te sporen. Omdat de buitentemperatuur laag genoeg moet zijn (lager dan 5 graden), gebeurt dit werk alleen in de wintermaanden.

Wil je ook warmtescanner of ambassadeur worden, meld je dan aan. Wij zorgen voor een training en begeleiding bij de eerste woningscans. Ook zoeken we nog vrijwilligers voor de (leden)adminstratie, voor communicatie-activiteiten en voor ICT klussen. Tijdsinzet: van 1 tot enkele dagen per maand.

Partners.

De ECB werkt samen met diverse partners. Enkele belangrijke zijn:

Documentatie

De coöperatie heeft als vereniging diverse formele stukken en plannen. Je kunt ze via de link openen.