Wat is ons doel ?

Opwekken van lokale duurzame energie

De Energie Coöperatie Bunnik wil zorgen dat we in onze gemeente zoveel mogelijk duurzame energie lokaal opwekken, zodat we uiteindelijk een energieneutrale gemeente kunnen worden. Om dit te bereiken zetten we ons in om zon, wind en andere hernieuwbare energiebronnen te benutten op het grondgebied van Bunnik. Natuurlijk letten we daarbij ook op een goede inpassing in de omgeving, de ecologische waarden en de gezondheid en veiligheid van omwonenden.

Wordt lid!

Besparen van energie

Besparing op energiegebruik is natuurlijk ook een belangrijk doel voor ons. We geven daarom voorlichting aan inwoners van Bunnik over manieren om hun huis en huishouden energiezuiniger te maken. Tips hoe je je eigen huis beter kunt isoleren, hoe je de apparatuur in huis efficiënt kunt gebruiken en hoe je op termijn aardgasvrij kunt verwarmen.

Voorkoming van “energie-armoede”

Aanpassing van een (oudere) woning kan een kostbare zaak zijn en niet iedereen kan meteen zulke investeringen doen. Nieuwe “energie-armoede” bij huishoudens in een slecht geïsoleerd huis ligt daarom op de loer, zeker als de gasprijs verder omhoog gaat. Als Energie Coöperatie Bunnik willen we – voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt – ervoor zorgen dat ook minder draagkrachtige huishoudens hun woning kunnen verbeteren en hun energierekening binnen de perken te houden.

Voor wie?

De Energie Coöperatie Bunnik is er voor iedereen in Bunnik die in actie wil komen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Alle inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn welkom om lid te worden. Samen weten we meer, samen staan we sterker, samen kunnen we de energietransitie echt in gang te zetten, én deze in goede banen te leiden!

Wordt lid !

Energiegroep Bunnik

De Energiegroep Bunnik heeft in de afgelopen jaren in de gemeente Bunnik diverse activiteiten ontplooit, waaronder:

Vanaf het voorjaar van 2019 worden deze activiteiten voortgezet onder vlag van de Energie Coöperatie Bunnik (ECB). Als ECB gaan we aan de slag met een breder palet aan activiteiten én met inspraak en betrokkenheid van de leden van de coöperatie.