Samen met de wijkverenigingen willen we graag acties voor de bewoners van buurten, wijken en dorpskernen opzetten. Dit kunnen acties zijn om de isolatie van woningen te verbeteren en desgewenst ook de daarbij behorende ventilatie op orde te brengen. Dit is altijd de eerste stap in het verminderen van energiegebruik.

De volgende stap is het verminderen van de energiebehoefte door verbetering van de verwarming en de voorziening met warm water. Dit heeft betrekking op aanpassing van het afgiftesysteem (radiatoren, vloer- en wandverwarming) naar lagere temperatuur in het systeem. Het rendement van de moderne hoogrendement cv-ketels neemt daardoor sterk toe. Bovendien wordt de woning dan meer geschikt voor een eventuele overstap naar een aardgasvrije woning met bijvoorbeeld een warmtepomp.

Eventueel kan een buurtactie ook ingezet worden voor de laatste stap naar een aardgasvrije woning met een warmtepomp. En het koken op inductie.

Enkele voordelen van buurtaanpak

  1. Aannemers en installateurs kunnen goedkoper aanbieden door meerdere woningen in de directe omgevingen. Ook goedkoper omdat de woningen op elkaar lijken qua bouwstijl, indeling e.d.
  2. Buurtbewoners en ECB weten samen meer, zodat de soms best ingewikkelde informatie sneller en beter uitgezocht kan worden. En de een is goed in het ene, de ander in iets anders.
  3. Overheden, energiebedrijven e.d. zijn vaak bereid voor grotere projecten extra bijdragen te geven. Dat kan ook voor ondersteuning van een deskundige adviseur.

Om de samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen kan naast het formeren van bewonersgroepen in bijvoorbeeld een straat of met vergelijkbare klussen ook gebruik gemaakt gaan worden van een (gesloten) forum op internet.