Samen met wijkverenigingen en de gemeente zetten we graag acties op voor bewoners van buurten, wijken en dorpskernen. Hieronder lees je over de stappen, voordelen en mogelijkheden van deze aanpak.

Stapsgewijs aanpakken

In het verminderen van energiegebruik in een buurt is dit altijd de eerste stap: acties om de isolatie van woningen te verbeteren en desgewenst ook de daarbij behorende ventilatie op orde te brengen. De volgende stap is het verminderen van de energiebehoefte door verbetering van de verwarming en de voorziening met warm water. Dit heeft betrekking op aanpassing van het afgiftesysteem (radiatoren, vloer- en wandverwarming) naar lagere temperatuur in het systeem. Het rendement van de moderne hoogrendement cv-ketels neemt daardoor sterk toe. Bovendien wordt de woning dan meer geschikt voor een eventuele overstap naar een aardgasvrije woning met bijvoorbeeld een warmtepomp.

Een buurtactie kan ook ingezet worden voor de laatste stap naar een aardgasvrije woning met een warmtepomp. En het koken op inductie.

Enkele voordelen van buurtaanpak

  1. Aannemers en installateurs kunnen goedkoper aanbieden door meerdere woningen in de directe omgevingen. Het is ook goedkoper omdat de woningen op elkaar lijken qua bouwstijl, indeling en dergelijke.
  2. Buurtbewoners en ECB weten samen meer, zodat de soms best ingewikkelde informatie sneller en beter uitgezocht kan worden. Immers, de een is goed in het ene, de ander in iets anders.
  3. Overheden, energiebedrijven en dergelijke zijn voor grotere projecten vaker bereid extra bijdragen te geven. Dat kan bijvoorbeeld voor ondersteuning door een deskundige adviseur.

Om de samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen kan naast het vormen van bewonersgroepen (in bijvoorbeeld een straat of met vergelijkbare klussen) ook gebruik gemaakt gaan worden van een (gesloten) forum op internet.

In het menu bovenaan vind je verschillende buurtacties, via “Energie besparen > Buurtacties”.

Is er in jouw buurt nog geen actie en jij zou wel samen aan de slag willen gaan? Neem contact op met Dieko Boekel (d.boekel@bunnik.nl, 06 4233 2629).