Er staan aan de westzijde van de Van Zijldreef in Bunnik 34 vergelijkbare woningen uit 1975, die op elkaar lijken wat betreft bouwwijze en woningschil. Energiecoöperatie Bunnik (ECB) en Gemeente Bunnik willen bewoners van deze woningen ondersteunen bij het verduurzamen van hun huizen, zodat deze op termijn zonder aardgas verwarmd kunnen worden.

Inhoud van deze pagina

  • Om welke woningen gaat het?
  • Wat is er al gebeurd?
  • Isoleren is de basis
  • Mogelijkheden om te isoleren in dit woningtype
  • Ventileren is belangrijk als je isoleert

Samen met enkele bewoners wordt een isolatie-actie voorbereid. Wil je samen met deze buren aan de slag om je woning energiezuiniger en uiteindelijk aardgasvrij te maken? Of wil je op de hoogte blijven? Neem dan contact op met Dieko Boekel (d.boekel@bunnik.nl, 06 4233 2629)

Om welke woningen gaat het?

  • Van Zijldreef (oneven nummers)
  • Marskramersbaan (even nummers 2 t/m 8).

Wat is er al gebeurd?

Enkele bewoners zijn samen met de gemeentelijk projectleider isolatieaanpak en mensen van de ECB begonnen met de voorbereiding van een ‘buurt’-actie voor dit type woningen. Er is een adviseur ingehuurd, die samen met deze buurtgroep, een Basis-isolatieplan aan het maken is voor dit woningtype. In dit plan worden de verschillende mogelijkheden voor isolatie beschreven op grond waarvan de bewoners een keuze kunnen gaan maken.

Er wordt ook een idee gegeven van de kosten en de effecten op energiebesparing en comfort.

Isoleren is de basis

Veel eigenaren van de Hofjes aan de Van Zijldreef hebben al verschillende isolatiemaatregelen genomen.

Het maken van een warmtescan met een speciale warmtecamera geeft een goede indruk waar lekken in de isolatie zitten. Je ziet ook waar extra isolatie nodig is voor o.a. de overstap naar een warmtepomp. De ECB biedt een warmtescan aan, zie onze pagina waar je je ook kunt aanmelden. Ook de wijkvereniging van de Kromme Rijnwijk biedt zo’n scan aan. Het maken van de warmtescan is alleen mogelijk bij temperaturen onder de 5 graden, dus helaas slechts tijdens bepaalde korte perioden in de winter.

Ook zonder warmtescan kunnen voor dit type huizen al algemene aandachtspunten benoemd worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van al eerder gemaakte scans van dit type woningen. Je hoeft niet alle maatregelen in één keer te doen om uiteindelijk over te kunnen stappen op duurzame warmte. Een volledige en efficiënt draaiende warmtepomp vereist wel een lage aanvoertemperatuur van ongeveer 35 graden. Dan moet de isolatie (inclusief de ramen) en de ventilatie op orde zijn en moet het afgiftesysteem (bij voorkeur vloerverwarming en/of speciale radiatoren) geschikt zijn.

Mogelijkheden om te isoleren in dit woningtype

Zodra het isolatieplan klaar is zal het hier beschikbaar komen. We zullen dan hieronder in een tabel een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen geven.

Tevens zal dan een buurtbijeenkomst georganiseerd worden voor alle bewoners van de Hofjes, zodat dat kennis kunnen nemen van de bevindingen en hun vragen kunnen stellen. In het 2e deel van die bijeenkomst gaan we met elkaar kijken welke mogelijkheden er zijn om de gewenste maatregelen te gaan uitvoeren. Dat kan met een aantal huiseigenaren gezamenlijk maar kan iedere eigenaar zelf aan de slag gaan. Zo kan samen gezocht worden naar prijsopgaven van bedrijven waarvan goede resultaten bekend zijn.

Ventileren is belangrijk als je isoleert

Zodra de isolatie verbeterd is, zal ook de ventilatie verbeterd moeten worden. In deze huizen is er een eenvoudige afzuiging op zolder van keuken, badkamer en toiletten. Dit is aangevuld met natuurlijke ventilatie (via kieren, klapraampjes e.d.). Omdat alle kieren na het aanbrengen van goede isolatie dicht zijn, kan er onvoldoende frisse lucht naar binnen komen. Even een raam openzetten betekent dat veel warmte ontsnapt. En de niet regelmatig ververste lucht is ongezond. Daarom is het nodig dat de ventilatie gestuurd gaat worden, waarbij de warmte uit de afgevoerde lucht zo mogelijk hergebruikt wordt. Daarvoor zijn meerdere varianten te gebruiken. Op o.a. deze site is meer informatie te vinden.