Al meer dan 140 leden hebben zich aangemeld, bent u de volgende ?

Voor slechts € 15 per jaar kunt u lid worden van de Energie Coöperatie Bunnik. Als lid krijgt u de mogelijkheid om:

  • een warmtescan te laten uitvoeren (kosten € 40);
  • persoonlijk advies aan huis te krijgen (vanaf € 30);
  • deel te nemen in huiskamerbijeenkomsten over energiebesparing in de woning;
  • te investeren in regionale zonne- of windenergieprojecten (in ontwikkeling);
  • gebruik te maken van lokaal opgewekte duurzame energie (in ontwikkeling);
  • uw stem te laten horen bij ledenvergaderingen van de Energie Coöperatie;
  • invloed te hebben op de energietransitie in uw omgeving!

Bent u een bedrijf of organisatie dat is gevestigd in Bunnik, en wilt u ons werk steunen? Neem dan contact met ons op om uw lidmaatschap of samenwerking te bespreken.

Persoonlijk lidmaatschap

Voor slechts € 15 per jaar kunt u persoonlijk lid worden van de Energie Coöperatie Bunnik. Vindt u ons werk belangrijk en kunt meer missen? Een hogere bijdrage stellen we natuurlijk zeer op prijs.

Wilt u lid worden, vul dan uw gegevens hieronder in, kies onder “Project” voor “Contributie 2019” en betaal veilig met iDEAL.

N.B.: We vragen u om akkoord te gaan met een periodieke (=jaarlijkse) afschrijving via incasso. Dit geeft voor ons een sterke vermindering van de administratieve lasten. Voorafgaande aan de incasso zullen we u informeren en u kunt incasso’s altijd binnen 8 weken laten terugboeken (storneren). Wilt u liever geen toestemming geven voor incasso stort dan uw bijdrage op NL 31 RABO 0341 6872 35 t.n.v, Energie Coöperatie Bunnik te Odijk. En stuur ook een mail met uw naam en adres naar: info(at)energiebunnik.nl.

Naam*

E-mailadres*

Straat*

Postcode*

Plaats*

Land*

Project

Bedrag €*N.B. Als de QR-code op het scherm verschijnt, kies dan eerst de juiste bank voordat u de code scant!