Bewoners van de Rietdekkershoek hebben in 2023 met ondersteuning van de Energie Coöperatie Bunnik gezamenlijk actie ondernomen om hun woningen te verduurzamen. Van de “variantwoning” die je in deze straat aantreft, staan in de hele Kromme Rijn wijk ca. 400 stuks. Ook in de andere “hoeken” en ten oosten van de Van Zijldreef vindt je dit type. Al deze woningen hebben een sterk vergelijkbare bouwwijze en woningschil. Ter inspiratie voor andere straten met vergelijkbare woningen vind je op deze buurtpagina alle verzamelde informatie terug.

Inhoud van deze pagina

  • Om welke woningen gaat het?
  • Wat is er eerder gebeurd?
  • Isoleren is de basis
  • Mogelijkheden om te isoleren in dit woningtype
  • Ventileren is belangrijk als je isoleert

Om welke woningen gaat het?

Rietdekkershoek oneven 1 t/m 23 (actie in 2023)

Wat is er eerder gebeurd?

Bij de start van deze buurtactie in de Rietdekkershoek is er een bijeenkomst geweest, waar deze presentatie getoond is. Daarna is er voor deze woningen een “menukaart” opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van mogelijke maatregelen voor dit type woningen en een idee van de kosten en de effecten op energiebesparing en comfort (prijspeil 2023). Hiernaast is samen met het bedrijf Grijs naar Groen een website ontwikkeld waarop maatregelen getoond worden die kunnen voortvloeien uit enkele warmtescans van woningen in deze buurt. Een en ander wordt uitgebreid toegelicht en is daarom zeer behulpzaam bij het maken van de persoonlijke keuzes.

Meerdere eigenaren zijn met de informatie aan de slag gegaan in het afgelopen jaar en hebben verschillende energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Daarmee inspireerden zij weer andere buren om hun isolatie en ventilatie te verbeteren. Uitgevoerde maatregelen zijn o.a. spouwmuurisolatie, oud glas vervangen door HR++-glas (soms met nieuwe kozijnen) en het aanpakken van de gevelbeplating met asbest.

Nieuwe acties, rond dit woningtype zijn in voorberieding, onder andere voor het Grunoplantsoen. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Dieko Boekel (d.boekel@bunnik.nl, 06 4233 2629).

Isoleren is de basis

Veel eigenaren in de Rietdekkershoek hebben al verschillende isolatiemaatregelen genomen. Ook dan zijn er soms toch nog warmtelekken.

Het maken van een warmtescan met een speciale warmtecamera geeft een goede indruk waar die lekken zitten. Je ziet waar extra isolatie nodig is voor o.a. de overstap naar een warmtepomp.

De ECB biedt een warmtescan aan, zie onze pagina waar je je ook kunt aanmelden. Het maken van de warmtescan is alleen mogelijk bij temperaturen onder de 5 graden, dus slechts tijdens bepaalde korte perioden in de winter.

Ook zonder warmtescan kunnen voor dit type huizen al wat algemene aandachtspunten benoemd worden. In het kader van al genoemde buurtactie van de Rietdekkershoek is ook samen met het bedrijf Grijs naar Groen een website ontwikkeld waarop maatregelen geschetst worden die voortvloeien uit enkele warmtescans van woningen in die buurt.

Je hoeft ook niet alles in één keer te doen om uiteindelijk over te kunnen stappen op duurzame warmte. Een volledige en efficiënt draaiende warmtepomp vereist wel een lage aanvoertemperatuur van ongeveer 35 graden.

Mogelijkheden om te isoleren in dit woningtype

MAATREGELHOE
VloerisolatieAanbrengen isolatie aan de onderzijde en zo nodig folie op de bodem (als er optrekkend vocht is)
SpouwmuurisolatieLege spouw opvullen, al gevulde spouw aanvullen of isolatie vervangen
Isolatie panelen gevelVerwijderen oude isolatie met asbest (denk aan regels) en vervangen door nieuwe
Ramen en kozijnenHR++ glas in bestaande kozijnen of triple glas in nieuwe kozijnen; in ieder geval beneden verdieping
DakisolatieBinnenzijde dak isoleren of indien dakpannen vervangen worden aan de buitenzijde
BuitendeurenNieuwe isolerende deuren of bestaande deuren isoleren
Kieren dichtenTussen kozijnen en muur, tussen dak en muur en dergelijke kunnen kieren aanwezig zijn; eveneens kunnen ramen en deuren niet goed sluiten → dichten met naïsolatie en een goede timmerman.
Isolatie hal…..

Ventileren is belangrijk als je isoleert

Zodra maatregelen van hierboven genomen worden is het zaak ook de ventilatie te verbeteren. In deze huizen is er alleen natuurlijke ventilatie (via kieren, klapraampjes e.d.) en is er geen mechanische ventilatie met bijvoorbeeld een afzuiging op zolder. Omdat alle kieren dicht zijn, kan er na het isoleren onvoldoende frisse lucht naar binnen komen. Even een raam openzetten betekent dat veel warmte ontsnapt. En de niet regelmatig ververste lucht is ongezond. Daarom is het nodig dat de ventilatie gestuurd wordt. Daarvoor zijn meerdere varianten te gebruiken. Op o.a. deze site is meer informatie te vinden.