Aan de Gildenring en een deel van Koperslagershoek en Lokhorstlaan in Bunnik staan ongeveer 100 woningen uit de jaren ’77-‘80, die een sterk vergelijkbare bouwwijze en woningschil hebben. Energiecoöperatie Bunnik (ECB) en Gemeente Bunnik willen bewoners van deze woningen ondersteunen bij het verduurzamen, zodat deze op termijn verwarmd kunnen worden zonder gebruik van aardgas.

Inhoud op deze pagina

 • Wil je meedoen?
 • Om welke woningen gaat het?
 • Wat is er eerder gebeurd?
 • Isoleren is de basis.
 • Mogelijkheden om te isoleren in dit woningtype.
 • Ventileren is belangrijk als je isoleert.

Wil je meedoen?

Wil je samen met buren aan de slag om je woning energiezuiniger en uiteindelijk aardgasvrij te maken? Of wil je op de hoogte blijven? Stuur een mail naar Paul van Roemburg (paulvanroemburg@gmail.com). Er is een app-groep van bewoners “Duurzame buurt Gildenring”.

Om welke woningen gaat het?

 • De Gildenring, het noordelijkste rijtje huizen is een ander woningtype.
 • De even nummers van de Koperslagershoek, de oneven nummers zijn een ander type.
 • De even nummers 40-52 van de Lokhorstlaan.

Wat is er eerder gebeurd?

 • Op 23 september 2023 was er een eerste bijeenkomst voor bewoners op de Koperslagershoek. Een verslag van deze informatieve bijeenkomst vind je  hier.
 • Ook is er een “menukaart” opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van mogelijke maatregelen voor dit type woningen en een idee van de kosten en de effecten op energiebesparing en comfort.
 • Op 10 april 2024 was er een bijeenkomst voor de bewoners van de hele buurt. Hier vind je het verslag. De belangrijkste uitkomsten waren:
  • Diverse ervaringen met en vragen rond isolatie zijn uitgewisseld.
  • Er is een groepje geformeerd dat zich richt op de vragen rond dakisolatie.
  • Een 2e groepje gaat aan slag met het opstellen van een isolatieplan voor dit type woningen.
  • In het laatste deel van het verslag is al verzamelde informatie opgenomen.

Waar zijn we mee bezig op dit moment

De beide hiervoor genoemde groepjes zijn aan de slag.

In de buurtapp is informatie geplaatst door bewoners die zelf aan de slag zijn gegaan met het isoleren van de muur tussen het ‘schuurtje’ en de hal resp. de slaapkamer op de 1e verdieping. Ook is er informatie geplaatst over de oorspronkelijke dakisolatie en de mogelijkheden voor verbetering. Het blijkt dat bij meerdere huizen de dakpannen vergruizen, zodat er mogelijk binnen enkele jaren nieuwe dakpannen op zullen moeten. Een optie is dan gelijk aan de buitenzijde te isoleren (= beter). Bij het bedrijf, dat de dakpannen indertijd gemaakt heeft, wordt informatie ingewonnen over de verwachte levensduur.

In een vervolgbijeenkomst worden de resultaten besproken. Alle buurtbewoners worden daarvoor via uitgenodigd via de nieuwe appgroep, via de mail (voor zover die doorgegeven is) en mogelijk ook een nieuwe brief.

Isoleren is de basis

Tijdens de bijeenkomst op 23 september 2023 is benadrukt dat het beste begonnen kan worden met goede isolatie. Veel eigenaren in de Koperslagershoek en aan de Gildenring hebben al verschillende isolatiemaatregelen genomen. Ook dan zijn er meestal toch nog warmtelekken.

Het maken van een warmtescan met een speciale warmtecamera geeft een goede indruk waar die lekken zitten. Je ziet waar extra isolatie nodig is voor o.a. de overstap naar een warmtepomp. De ECB biedt een warmtescan aan, zie onze pagina waar je je ook kunt aanmelden. Het maken van de warmtescan is alleen mogelijk bij temperaturen onder de 5 graden, dus slechts tijdens bepaalde korte perioden in de winter.

Ook zonder warmtescan kunnen voor dit type huizen al wat algemene aandachtspunten benoemd worden. We doen dat op basis van een warmtescan van één van de tussenwoningen in de Koperslagershoek. Klik voor die aandachtspunten op deze pagina.

Uit deze aandachtspunten komen de volgende mogelijkheden om te isoleren voor ons woningtype. Zoals ook geldt voor de menukaart die eerder op deze pagina genoemd wordt hoef je niet alles te doen, maar hangt het er vanaf wat je daadwerkelijk wil of kan doen en wat er misschien al gedaan is. Je hoeft ook niet alles in één keer te doen om uiteindelijk over te kunnen stappen op duurzame warmte. Een volledige en efficiënt draaiende warmtepomp vereist wel een lage aanvoertemperatuur van ongeveer 35 graden.

Mogelijkheden om te isoleren in dit woningtype

MaatregelHoeDoel
VloerisolatieDit kan met standaard isolatie.10 – 20 cm, ook met Tonzon e.d.
SpouwmuurisolatieHeel belangrijk bij de kopwoningen met grote zijmuren en bij de verspringende woningen. Bij de andere woningen is de oppervlakte stenen buitenmuur vaak beperkt en is extra isolatie niet de eerste prioriteit.Spouw vullen
Isolatie van de houten panelenVolgens de warmtescan van 1 woning lijkt dit relatief weinig warmte te lekken. Achter de panelen zit echter asbest. Dus indien hier aan gewerkt wordt zijn extra maatregelen nodig en sowieso is het fijn als die asbest verwijderd zou zijn. Als we samen inspectie en/of werkzaamheden laten doen scheelt dit in de kosten.Geïsoleerd paneel van ongeveer 8 cm
Ramen en kozijnenVoor de toekomst is zeker in de verwarmde vertrekken HR++ glas nodig (dubbelglas met een extra coating, waardoor de isolatiewaarde dubbel zo hoog wordt). Voor de niet-verwarmde vertrekken is dit glas ook gewenst vanwege comfort en ook warmteverlies. Indien kozijnen vervangen moeten worden dan is het verstandig nog beter isolatieglas te kiezen (triple, BENG e.d.). Noot: let ook op de isolatiewaarde van het kozijn zelf, bijvoorbeeld bij aluminiumkozijnen.HR++ of beter
DakisolatieVaak later aangebracht overal verschillend. Belangrijk om te letten op eventuele plastic folies die kunnen leiden tot vochtproblemen met verkeerde dakisolatie.Rond de 27 cm isolatie, minus eventuele bestaande isolatie
BuitendeurenDe meeste oudere deuren zijn slecht geïsoleerd, evenals de brievenbussen in deuren en de ramen ernaast.Een doorsnee geïsoleerde deur
Isolatie van de muur tussen hal en schuurtje aan voorzijdeHet aanbrengen van een voorzetwandje met isolatie aan de schuurzijde is een eenvoudige en effectieve maatregel waardoor de hal en de 1e verdieping veel comfortabeler worden, zeker samen met nieuwe buitendeuren. Zie 3 foto’s van recent uitgevoerde voorbeelden onder deze tabel.Naar eigen inzicht
Kieren dichtenTussen kozijnen en muur, tussen dak en muur en dergelijke kunnen kieren aanwezig zijn; eveneens kunnen ramen en deuren niet goed sluiten → met na-isolatie en een goede timmerman kunnen deze warmtelekken gedicht worden.Niet van toepassing

Het maken van een warmtescan kan helpen de lekken in het eigen huis te vinden want ieder huis is anders! Helaas kan dat alleen gedaan worden als de buitentemperatuur 5 graden of lager is.

Ventileren is belangrijk als je isoleert

Zodra maatregelen van hierboven genomen worden is het zaak ook de ventilatie te verbeteren. In deze huizen is er alleen natuurlijke ventilatie (via kieren, klapraampjes en dergelijke) en is er geen mechanische ventilatie (bijvoorbeeld een afzuiging op zolder). Omdat alle kieren dicht zijn, kan er onvoldoende frisse lucht naar binnen komen. Even een raam openzetten betekent ook dat veel warmte ontsnapt. De niet regelmatig ververste lucht is bovendien ongezond. Daarom is het nodig dat de ventilatie gestuurd wordt. Daarvoor zijn meerdere varianten te gebruiken. Op o.a. deze site is meer informatie te vinden.