Word lid

Als u als lid meedoet heeft u diverse voordelen. Lees hierover meer op de pagina Word lid

Inkoopactie zonnepanelen
Inkoopactie zonnepanelen 2020

Doe mee aan een inkoopactie en/of buurtactie

De coöperatie organiseert, zo mogelijk samen met anderen, inkoopacties voor zonnepanelen, woningisolatie of andere duurzame producten.

Doe mee als deelnemer in duurzame energie productie

De Energie Coöperatie Bunnik wil zorgen dat we in onze gemeente zoveel mogelijk duurzame energie lokaal opwekken, zodat we uiteindelijk een energie-neutrale gemeente kunnen worden. Om dit te bereiken zetten we ons in om zon, wind en andere hernieuwbare energiebronnen te benutten op het grondgebied van Bunnik. Natuurlijk letten we daarbij ook op een goede inpassing in de omgeving, de ecologische waarden en de gezondheid en veiligheid van omwonenden.

Denk mee in beleid

Als lid van onze coöperatie kunt u meebeslissen over de manier waarop wij in Bunnik duurzame energie gaan opwekken. Op welke locatie en onder welke voorwaarden vindt u dat zonnevelden toelaatbaar zijn ? Kunnen we ook windturbines een plaats geven in het buitengebied? En op welke manier gaan we woningen van warmte voorzien als het aardgas wordt uitgefaseerd?

Het klimaatakkoord voorziet in een belangrijke rol voor lokale energiecoöperaties, als lokale partner die ervoor kan zorgen dat projecten in de omgeving passen. Lokale financiële deelname zorgt er bovendien voor dat de financiële opbrengsten (deels) ten goede kunnen komen aan de lokale gemeenschap.

Werk mee als vrijwilliger

  • Wordt bestuurslid. De coöperatie is op zoek naar een bestuurslid (zie op deze pagina de beschrijving van de gezochte kwaliteiten
  • Wordt warmtescanner. In een korte introductiecursus leer je omgaan met onze warmtecamera en kunt je in jouw buurt langs bij mensen om te laten zien waar hun huis (warmte-)lek is.
  • Wordt energie-ambassadeur. Wil je wijkgenoten nog een stapje verder op weg helpen naar een energiezuinige woning, doe dan mee met een cursus tot energie-ambassadeur (2-3 avonden).
  • Help mee met jouw expertises, die nuttig voor ons is. Bijvoorbeeld financieel, juridisch of bouwkundig advies.
  • Help mee als je kennis van WordPress en/of sociale media. Ook een communicatie-adviseur kan ons goed helpen.