Op 31 augustus 2023 ben je als lid van harte welkom om de Algemene Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. Over de onderwerpen die ter sprake komen lees je hieronder meer. Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op donderdag 31 augustus 2023 (20.00 – 21.30 uur) op dit adres: Singel 40, 3984 NZ Odijk.

Financiering Zonnepark A12

Op de vorige ALV was al verteld dat er een aantal verschillende mogelijkheden zijn waarlangs we de financiering van het Zonnepark A12 kunnen rondkrijgen. In de afgelopen weken heeft het bestuur een 8-tal opties hiervoor laten verkennen. Op basis van die verkenning wil ze nu een drietal financieringsopties aan de ALV voorleggen die het meest kansrijk en aantrekkelijk zijn.

Meer weten? Lees de agenda met toelichting en voel je welkom om op deze bijeenkomst jouw mening hierover te laten horen.

Nieuwe bestuursleden worden voorgesteld

We zijn verheugd te kunnen melden dat onze oproepen niet zonder resultaat zijn gebleven. Tijdens de ALV zullen namelijk ook de drie kersverse bestuursleden worden voorgesteld, te weten: Johan Vernooij, Paul Zeef en Theo van der Geer. In deze bijlage lees je meer hierover.

Agenda ALV 31 augustus 2023:

De onderwerpen die op de agenda staan op 31 augustus zijn:

  • Opening.
  • Financieringsopties Zonneveld A12.
  • Projectbegroting Zonneveld A12 + Begroting ECB Zonnepark A12 BV.
  • Project Zon-op-Dak, stand van zaken subsidieaanvraag.
  • Voordracht nieuwe bestuursleden ECB.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.