Onder dit menu-onderdeel hebben we de volgende bladzijden onder gebracht:

  1. Advies ECB over welke algemene adviezen u bij de ECB kunt aanvragen.
    • Warmtescan over de specifieke adviesvorm met ‘warmtefoto’s’. Een prima vorm om in de winter de warmtelekken van een woning te kunnen ontdekken.
  2. Buurtacties beschrijft projecten waarin de ECB samen met de bewoners aan de slag gaat met gezamenlijke inkoop va isolatie, ventilatie e.d.
    • Oranjebuurt heeft vanaf half 2020 een buurtactie met een eigen pagina over gezamelijk aanschaffen van isolatiemaatregelen