Het is goed dat inwoners maatregelen treffen, zoals het isoleren van hun woning, om energie te besparen. Maar hoe zorg je nu dat isoleren op een natuurvriendelijke manier gebeurt? Je leest hier meer over het hoe en waarom.

Om verder te verduurzamen en te komen tot een aardgasvrij Bunnik gaan steeds meer inwoners, woningbouwcorporaties, bedrijven en de gemeente zelf hun woningen en gebouwen isoleren. Het is belangrijk dat isolatie op een natuurvriendelijke manier gebeurt om kwetsbare diersoorten te beschermen. Hoe je dat doet, lees je op deze informatieve pagina van de gemeente Bunnik. 

De Raad van Site heeft op 2 augustus j.l. een uitspraak gedaan dat woningeigenaren en bedrijven verplicht zijn om vooraf een ecologisch onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van vleermuizen. Het is daarom sterk aan te raden om een gespecialiseerd isolatiebedrijf in te schakelen met het keurmerk “Natuurvriendelijk isoleren“.

Kwetsbare diersoorten beschermen

Verder is de gemeente Bunnik bezig met het opzetten van een Soortenmanagementplan. Hiermee wordt op basis van uitgebreid natuuronderzoek een biodiversiteitplan voor de gehele gemeente gemaakt. Vanuit de Wet natuurbescherming is het verplicht de aanwezige populaties kwetsbare diersoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, in stand te houden of te verbeteren.

Nu de gemeente Bunnik met dit ecologisch onderzoek bezig is, geldt er voor huiseigenaren in de gemeente voorlopig een ontheffing op de van de Wet natuurbescherming. Later zullen de ontheffingen gebaseerd worden op het Soortenmanagementplan voor onze gemeente.

Kortom: