Energie Coöperatie Bunnik is er voor iedereen in de gemeente Bunnik, die in actie wil komen om de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Alle inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn welkom om lid te worden.

Samen weten we meer, samen staan we sterker, samen kunnen we de energietransitie echt in gang zetten Èn deze in goede banen leiden!

Doel

De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) heeft twee hoofddoelen:

 1. Het opwekken van meer duurzame energie in de gemeente Bunnik
 2. Het stimuleren van energiebesparing bij inwoners en bedrijven in de gemeente Bunnik

Daarnaast willen we ons inzetten voor een betaalbare energietransitie voor iedereen, en voor bevordering van sociale samenhang en brede participatie in relatie tot de energietransitie. Door onze doelen en door onze concrete activiteiten is de ECB een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Bunnik op het terrein van de energietransitie.


Leden

Als coöperatieve vereniging wordt de ECB gevormd en aangestuurd door haar leden. Je kunt al lid worden voor slechts €15 per jaar. Behalve dat daarmee de algemene doelen van de ECB ondersteunt, heb je ook nog de volgende concrete voordelen:

 1. Je kunt met voorrang én met een gunstig rendement investeren in lokale duurzame energie-projecten (nog in ontwikkeling, vanaf voorjaar 2021)
 2. Je kunt je een warmtescan laten maken en/of een advies op maat krijgen voor jouw woning;
 3. Je kunt deelnemen aan inkoopacties voor zonnepanelen, woningisolatie of andere duurzame producten
 4. Je kunt in huiskamer- en wijkbijeenkomsten met buurtgenoten ervaringen uitwisselen over de aanpak voor energiebesparing van je woning;
 5. In de toekomst kan je door ons geleverde, lokaal opgewekte, duurzame energie afnemen.

Via de coöperatie heb je als lid invloed op de energietransitie in onze gemeente en regio doordat we een gezamenlijke stem geven aan onze duurzaamheidsverlangens. Door samen projecten te gaan uitvoeren helpen we onze gemeente klimaatneutraal te worden. Als ECB zijn we een belangrijke partner voor de gemeente om de transitie naar aardgasvrije warmte in de verschillende wijken van Bunnik, Odijk en Werkhoven op een verantwoorde manier te organiseren.

Ledenvergaderingen

De laatste ALV werd op 22 juni 2022 gehouden, de agenda en stukken hiervan vindt je hier. Ook is er een concept verslag van deze ALV beschikbaar (goedkeuring op volgende ALV).

Een volgende ALV zal waarschijnlijk najaar 2022 of voorjaar 2023 plaatsvinden.


Documentatie

De coöperatie heeft als vereniging diverse formele stukken en plannen. Je kunt ze via de link openen.

 1. Statuten ECB
 2. Huishoudelijk reglement
 3. Beleidsplan 2019-2020
 4. Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019
 5. Jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020
 6. Jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021
 7. Actieplan 2021-2022
 8. Flyer ledenwerving
 9. Regeling vergoeding voor vrijwilligers

Contact- en factuurgegevens

Email: info (at) energiebunnik.nl

Factuuradres: Energie Coöperatie Bunnik U.A., Singel 30, 3984 NZ Odijk

KVK nr: 74266179

IBAN: NL 31 RABO 0341 6872 35

BTW nr: NL 859 830 792 B01