Energie Coöperatie Bunnik is er voor iedereen in de gemeente Bunnik, die in actie wil komen om de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Alle inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn welkom om lid te worden.

Samen weten we meer, samen staan we sterker, samen kunnen we de energietransitie echt in gang zetten Èn deze in goede banen leiden!

Doel

De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) heeft twee hoofddoelen:

 1. Het opwekken van meer duurzame energie in de gemeente Bunnik
 2. Het stimuleren van energiebesparing bij inwoners en bedrijven in de gemeente Bunnik

Daarnaast willen we ons inzetten voor een betaalbare energietransitie voor iedereen, en voor bevordering van sociale samenhang en brede participatie in relatie tot de energietransitie. Door onze doelen en door onze concrete activiteiten is de ECB een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Bunnik op het terrein van de energietransitie.


Leden

Als coöperatieve vereniging wordt de ECB gevormd en aangestuurd door haar leden. Je kunt al lid worden voor slechts €15 per jaar. Behalve dat daarmee de algemene doelen van de ECB ondersteunt, heb je ook nog de volgende concrete voordelen:

 1. Je kunt met voorrang én met een gunstig rendement investeren in lokale duurzame energie-projecten (nog in ontwikkeling, vanaf voorjaar 2021)
 2. Je kunt je een warmtescan laten maken en/of een advies op maat krijgen voor jouw woning;
 3. Je kunt deelnemen aan inkoopacties voor zonnepanelen, woningisolatie of andere duurzame producten
 4. Je kunt in huiskamer- en wijkbijeenkomsten met buurtgenoten ervaringen uitwisselen over de aanpak voor energiebesparing van je woning;
 5. In de toekomst kan je door ons geleverde, lokaal opgewekte, duurzame energie afnemen.

Via de coöperatie heb je als lid invloed op de energietransitie in onze gemeente en regio doordat we een gezamenlijke stem geven aan onze duurzaamheidsverlangens. Door samen projecten te gaan uitvoeren helpen we onze gemeente klimaatneutraal te worden. Als ECB zijn we een belangrijke partner voor de gemeente om de transitie naar aardgasvrije warmte in de verschillende wijken van Bunnik, Odijk en Werkhoven op een verantwoorde manier te organiseren.

Ledenvergaderingen

De komende ledenvergadering is nog niet gepland, mogelijk in september 2020.

De eerdere (via de link het verslag) 1e ALV, september 2019


Documentatie

De coöperatie heeft als vereniging diverse formele stukken en plannen. Je kunt ze via de link openen.

 1. Statuten ECB
 2. Huishoudelijk reglement
 3. Beleidsplan 2019-2020
 4. Actieplan 2019-2020
 5. Flyer ledenwerving