Het besparen op energiegebruik is een eerste, onmisbare stap op weg naar duurzame energiehuishouding. We geven daarom voorlichting aan inwoners van Bunnik over manieren om hun huis en huishouden energiezuiniger te maken. Tips hoe je je eigen huis beter kunt isoleren, hoe je de apparatuur in huis efficiënt kunt gebruiken en hoe je op termijn aardgasvrij kunt verwarmen. Goede ventilatie is daarin belangrijk. Door ons lid Cor Hofstee wordt in deze presentatie toegelicht hoe het zit met het isoleren en ventileren van woningen.

De voorlichting door de ECB vindt plaats door:

  • Openbare bijeenkomsten waarbij zich ook regelmatig (lokale en regionale) bedrijven en organisaties kunnen presenteren;
  • Buurtacties, zoals de actie “Samen Isoleren Oranjebuurt“;
  • Warmtescans waarbij de warmtelekken van de woning in beeld gebracht worden;
  • Persoonlijk advies aan huis voor eigenaren en huurders door onze energieambassadeurs;
  • Onderzoek van spouwmuren of meting van de luchtkwaliteit binnenshuis.

Daarnaast organiseren we:

  • Inkoopacties, bijvoorbeeld voor zonnepanelen.
  • Vouchers voor korting op kleine energiebesparende maatregelen (samen met de Gemeente Bunnik)
Bijeenkomsten over duurzaam wonen
zonnepanelen met de buren
Inkoopactie zonnepanelen, hier samen met de buren
onderzoek van de spouwmuur met een endoscoop