In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie, dit keer vanaf de keukentafel van Jan Klingen. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


In de aanloop naar de algemene ledenvergadering (ALV) op 26 maart aanstaande, hadden we als ECB-bestuur veel te bespreken. Spannende dingen ook, sommige positief spannend. Dankzij de gastvrijheid van ons nieuwe bestuurslid Jan Klingen zaten we aan zijn keukentafel, aan de Grotelaan in Bunnik. We zijn heel blij Jan in de ALV ook aan onze leden te kunnen voordragen.

Aan die keukentafel keurden we het gros van de agendapunten van de ALV de stukken goed. Die zullen vrijwel tegelijk met dit bericht op de website verschijnen.

We stonden stil bij de voorbereidingen voor ons zonnepark aan de A12. Feit is dat we de participatie-regeling voor ophalen van eigen vermogen even hebben moeten opschorten. We zitten nog druk in onderhandeling. Het onderhandelen loopt niet altijd even snel als je zou willen. Wel kunnen we melden dat we deadline van Stedin, volgens welke we het park op het openbare net konden aansluiten, bewust hebben laten lopen. We gaan dus voor de koppeling van het park op het Distributienetwerk van het Utrecht Science Park, dat de Universiteit Utrecht in beheer heeft. Onze samenwerking met de UU loopt trouwens goed. Met het Utrechts Medisch Centrum Utrecht is er op het hoogste niveau ook contact. Over uitkomsten van onderhandelingen geven we op de ALV uitleg. Ook over onze inspanningen om meerdere scenario’s van levering te onderzoeken: wat is haalbaar en betaalbaar? Wordt vervolgd, tijdens de ALV.

Op die ALV staan we ook stil bij onze gesprekken met de gemeente Bunnik over de te vormen ‘energiegemeenschap’ in de nieuwbouwwijk de Kersenweide. We hebben actief onze hulp aangeboden. Tijdens de ledenvergadering zullen we al steun willen ophalen vanuit onze eigen leden. We zullen ook vragen of er vrijwilligers zijn die deel willen uitmaken van een werkgroep die zich zal bezighouden met allerlei zaken rondom energie, waaronder deelmobiliteit, stroomopslag, wetten en regels, bouwkundige kanten van opwek en warmte, communicatie en administratie.

Op de ALV van 12 december j.l. kondigden we al aan dat we met onze leden willen nadenken over onze statuten. Voorstellen voor de ALV, in concept met een toelichting, vind je straks op onze website. We horen graag de meningen van onze leden over aanstaande veranderingen van de statuten. De bespreking is nog slechts meningsvormend. Pas bij een volgende ALV zullen we voorstellen inbrengen om samen over te stemmen. Wil je meedenken over onze statuten? Reageer vooral.

We hebben ook een leuke aankondiging voor consumenten die groene stroom tegen betaalbaar tarief via een coӧperatieve weg willen afnemen. Uitleg vind je vooraf in de stukken van de ALV, op onze Documenten-pagina.

Niet in de laatste plaats hebben we ook oog voor de landschappelijke inpassing van zonneparken. Daar zal een inhoudelijke inleiding over gaan die wordt verzorgd door Klaas Koop, duurzaamheidsambassadeur van het witte kerkje. Hoe zit het met de ontwikkeling van biodiversiteit rond zonneparken? Dat lijkt ons een mooie vraag om onze ALV de 26e mee te openen.

We hopen weer op een opbouwend beraad op 26 maart (20.15 uur, Zeisterweg 34, Odijk). Tot dan.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *