Op 8 maart 2024 is het Green Energy Day. Dat is geen nieuwe feestdag maar de dag waarop alle duurzame energie die we in Nederland opwekken “op” is. De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) werkt er hard aan om deze dag op te schuiven richting 31 december. Zodat we straks in Nederland voor 100% op groene energie draaien. Een goed moment voor een terugblik en vooruitblik!

In de afgelopen vijf jaar is er wel degelijk iets gebeurd op dit gebied. Want met twee zonnestroomprojecten, die eind 2018 en april 2019 in productie gingen, is inmiddels wel zo’n 550.000 KWh groene stroom opgeleverd.

De ECB of eigenlijk de “Energiegroep Bunnik” zoals de energie-coöperatie toen heette, bracht de zonnedaken mede tot stand, in Werkhoven en Bunnik, onder de vlag van “Buurtstroom” en ook met wat hulp van buiten (Heuvelrug Energie). De gemeente Bunnik leverde hulp in de ontwikkelingskosten.

Op een schuur in Werkhoven

Zo werd op 26 april 2019 Buurtstroom Werkhoven feestelijk geopend (zie foto hierboven). In totaal 234 zonnepanelen werden gelegd op een schuur van de familie Vernooij, betaald door 23 deelnemers uit Werkhoven en Driebergen-Doorn. De energie-opbrengst van dit project bedraagt bijna 60.000 kWh per jaar.

Johan Vernooij: “De opening van het zonnedakproject in 2019 was een feestelijk  moment na ruim een jaar voorbereiding. Sindsdien heeft het systeem zonder veel problemen gefunctioneerd en al die 5 jaren CO2-vrije stroom geleverd aan de omgeving.”

Op gemeentewerf in Bunnik

Op 16 februari 2019 werd de opening van Buurtstroom Bunnik gevierd, het eerste collectieve zonne-energieproject van de Energiegroep Bunnik (nu ECB). Deze zonnepanelen liggen op het dak van het recyclingstation van de gemeentewerf in Bunnik. De projectontwikkeling en exploitatie van de installatie werden mogelijk gemaakt in nauwe samenwerking met Buurtstroom/Energie-U uit Utrecht. Hier hebben 27 deelnemers uit Bunnik gezorgd voor financiering van 216 panelen met een jaarlijkse opbrengst van bijna 50.000 kWh.

Toekomstige zonnestroom in Bunnik

Van terugblik naar vooruitblik! Om Nederland volledig te laten draaien op groene energie, heeft de ECB ook in 2024 zonnestroom-projecten in ontwikkeling. We vragen Erik Alsema welke dat zijn en wat we kunnen verwachten.

Erik:  “Als ECB zijn we al enkele jaren druk bezig om het zonneveld langs de A12 te realiseren. Binnen enkele weken gaan we hiervoor via crowdfunding het benodigde Eigen vermogen ophalen. Dit zonnepark zal vanaf voorjaar 2025 ongeveer 15 miljoen kWh per jaar gaan opwekken. Hiervan gaat straks de helft naar de Universiteit Utrecht voor de energievoorziening van haar gebouwen op de Uithof. De andere helft van de zonnestroom zal door de ECB worden verkocht aan een afnemer. Daarover loopt het gesprek nog.

Daarnaast hebben we als ECB geruime tijd geleden een projectvoorstel bij de provincie ingediend om meer Zon-op-Dak in Bunnik te realiseren. We hopen dat we daar dit jaar ook mee aan de slag kunnen.”

Het moge duidelijk zijn dat de ECB zich inspant voor lokaal opgewekte schone energie. Al met al ligt er nog een hele opgave. Goed om daar op Green Energy Day eens bij stil te staan en inspiratie uit te putten.

Wie meer wil weten over het Zonnepark A12 Bunnik, kan terecht op www.zonneparka12bunnik.nl. Meer weten over Green Energy Day? Kijk op www.greenenergyday.nl. Dit bericht is ook verschenen op www.bunniksnieuws.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *