In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


Op een zachte, regenachtige woensdagavond kwam het bestuur van de ECB voor het eerst in 2024 weer samen. Eerder hadden we wel overlegd en veel gemaild, maar dit was het eerste echte bestuursoverleg dit jaar. Vers in ons geheugen stond daarbij de mooie receptie op 22 januari in de Stayokay, waar we de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht ondertekenden. We hadden de 14e een volle agenda. Enkele nieuwtjes:

We maken ons op voor een algemene ledenvergadering op 26 maart in de avond. Leden kunnen die vast reserveren in hun agenda. Enkele punten:

  • We vragen goedkeuring voor de participatie-regeling waarmee we eigen vermogen voor het Zonnepark A12 willen ophalen.
  • Een statutenwijziging van huishoudelijke aard is daarvoor in voorbereiding.
  • Met een inhoudelijk thema hopen we de duurzaamheid van de omschakeling naar groene stroom te laten zien. Daarvoor nodigen we een externe spreker uit.
  • Vanzelfsprekend praten we ook onze leden weer bij op allerlei ontwikkelingen waarbij we als coӧperatie betrokken zijn of die we zelf uitvoeren.

Naar aanleiding van de Informatieavond die we met de gemeenteraad op 25 januari hadden, over de gemeentelijke klimaatopgave 2040, gaan we proberen de relaties met de verschillende raadsfracties vanuit het bestuur komend jaar actiever te onderhouden. 

Het Zonnepark A12 Bunnik: als bestuur constateren we veel beweging in de voorbereidingen en gelukkig de goede kant op. De biedingen op de aanbesteding van de bouw zijn binnen en worden beoordeeld. Met de gemeente wordt binnenkort het kabeltracé nauwkeuriger bekeken en beoordeeld. Ook voor de bekabeling loopt de aanbesteding al. Onderhandelingen voor de meerjarige afname van de zonnestroom zijn nu op weg naar conclusies. Alle bouwsteentjes moeten dus zeer binnenkort in elkaar gaan passen.

Voor de manier waarop we het eigen vermogen willen ophalen, met de participatie-regeling, hebben we enkele ijkpunten vastgezet. We gaan bijvoorbeeld ook obligaties mogelijk maken, om kleinere inleg tegen minder risico te kunnen bieden aan leden met een smallere beurs. Het voorstel hiervoor komt in de ALV ter besluitvorming op tafel.

PR en ledenwerving hebben in de bestuursvergadering gepaste aandacht gekregen. Er zit geen voorstel voor contributieverhoging in de pijplijn. We willen laagdrempelig blijven.

We hebben in overleg met energie-coӧperaties uit de buurt goede ideeën opgedaan om meer diensten voor en met leden te ontwikkelen. Onderwerpen die we snel gaan onderzoeken zijn: (1) een lokale laadpaleninfra voor elektrisch rijden met duurzame stroom en op coöperatieve basis, (2) zelf leveren van stroom via de coöperatieve intermediair van energiecollectief Om | Nieuwe Energie. Het zijn vooral de ervaringen van EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) uit Wijk bij Duurstede die het pad voor ons al wat effenen.

We hebben besloten, dat we de handschoen van de gemeente oppakken om mee te denken over de energie-gemeenschap die in de Kersenweide moet gaan ontstaan. De nieuwbouw daar zal met zonnepanelen, deelauto’s, buurtbatterijen en een smart grid een collectief belang kennen in opzet, beheer en exploitatie. Daar leent een coӧperatieve aanpak zich prima voor. We willen helpen formuleren hoe dat eruit kan gaan zien.

Pril nog is dat we met de gemeente meedenken over de visie op windenergie in Bunnik. Dan gaat het niet meer om grootschalige turbines die onder Plan-MER van de provincie voor locaties van windopwekking vallen. Binnen Bunnik zijn geen voorkeurslocaties meer van de provincie voor grote windmolens. Maar wat te doen met kleine particuliere molens op erven en tuinen in het buitengebied? Hoe kader je dat in?

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *