Eind 2023 waren wij uitgenodigd om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de samenwerking tussen de ECB en de gemeente Bunnik. Donderdag 25 januari j.l. vond dat gesprek plaats, deels terwijl er een andere bijeenkomst van de raad plaatsvond in een andere zaal, over de opvang van asielzoekers. Natuurlijk spraken we over klimaat en duurzaamheid in onze gemeente.

Onder gespreksleiding van Rik Aertsen van de CDA-fractie, was er gelegenheid tot toelichting en een levendige uitwisseling van vraag en antwoord, over wat de ECB voor het uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Bunnik 2040 kan betekenen. Maar ook over wat de ECB van de gemeente daarbij nodig zou kunnen hebben.

Aanwezigen

Deelnemers waren Annemarie Huijsman-Hartkamp (CDA), Marijn de Vries (VVD), Jenny Houtgraaf (P21), Inge Suiker, fractie-assistent van D’66, en ook wethouder Hilde de Groot (P21). Namens de ECB was het bestuur vertegenwoordigd, met Johan Vernooij, Peter van Mondfrans, Theo van der Geer, Jan Klingen en Paul Zeef. Voor de verslaglegging was Frank van der Lubbe, griffier van de raad aangeschoven. Als toehoorders zaten enkele inwoners, bekende ECB-leden, en de vak-ambtenaren (Bart van Bussel en Sarah Coemans) in de zaal. Later liep ook Ralph Hallo van D’66 uit de andere zaal nog binnen.

Onderwerpen van gesprek

Uiteraard passeerde de vorderingen rond Zonnepark A12 Bunnik de revue. Daarbij konden we uitleggen wat het voordeel voor de gemeenschap is om lokaal eigendom via de coöperatie te verankeren. We gaven aan dat er nog spannende beslissingen de komende weken moeten worden genomen, om de participatieregeling naar buiten te kunnen brengen. Helder hebben we verwoord dat verduurzaming van de stroomvoorziening door afnemers van het park druk van de netwerkcongestie haalt en zo ruimte maakt voor andere initiatieven in de gemeente.

Maar het gesprek ging ook over Zon-op-Dak, over windmolens van kleinere schaal op erven en bij bedrijven, over warmtenetten, en over isolatie-acties en gezamenlijke inkoopacties. Op een wens van een van de raadsleden om kernenergie als duurzame stroom te realiseren, was ons licht ironische antwoord dat dit voor de ECB wat te risicovol zou worden.

We hopen dat de mogelijke inbreng van de ECB in het uitvoeringsprogramma goed voor het voetlicht is gekomen. Met de wijkaanpak, de bijdrage aan inkoop- en verduurzamingsacties voor woningen, en bij het opzetten van lokaal eigendom van warmte- of opwekvoorzieningen. Nog eens hebben we gewezen op de rol van de gemeente om initiatieven van projectontwikkelaars vroegtijdig op de beleidslijn lokaal eigendom te wijzen. De wethouder beaamde dat dit hier Bunnik een rol heeft.

Toekomst

We sloten de avond af met nog wat uitwisseling in de wandelgangen. We hebben de raadsleden uitgenodigd eens verder te komen praten, als er behoefte is aan meer toelichting, bijvoorbeeld over de verhouding tussen coöperatie en onze beheer-BV, of op hoe ook niet-leden kunnen instappen in de aanstaande participatieregeling. Fijn nieuws in die wandelgangen was dat voor de toekomstige woonwijk Kersenweide al op een buurtbatterij wordt gestudeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *