Locatie: Witte Kerkje, Zeisterweg 34, Odijk

Aanvang: 20:00 uur

Agenda:

  1. Opening ALV
  2. Lezing: “Biodiversiteit op Zonneweides: meten is weten”, door Klaas Koop
  3. Mededelingen
  4. Stand van Zaken A12-Zonnepark
  5. Huishoudelijk deel

6. Levering van Groene Stroom aan particulieren in de gemeente

7. Energiesysteem nieuwbouwwijk Kersenweide: ter informatie

8. Ontwikkelingen Plan-MER Wind (provincie) en gemeente Bunnik: ter informatie

9. Rondvraag en afsluiting

P.S. Hier vindt je het conceptverslag van deze ALV