In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie, dit keer betreft het een verslag van onze ALV van 26 maart.

Een mooie, zachte avond in maart. Het Nederlands elftal speelt een oefenwedstrijd die avond. Toch konden we in een gevulde consistorie van het Witte Kerkje, direct na de vesper voor de Pasen, een geslaagde ledenvergadering beleven. Het was informatief, gemoedelijk, liet ons een teleurstelling samen verwerken, maar kende ook een paar constructieve gezamenlijke besluiten.

De avond ging van start met een presentatie van Klaas Koop, de duurzaamheidsambassadeur van het Witte Kerkje. Hij had zich degelijk voorbereid en leidde ons door het veelkoppige vraagstuk van biodiversiteit rond zonneweides. Veel slides, noties, recent onderzoek en wenken voor de inrichting van het Zonnepark aan de A12. Klaas verbond er een oproep aan om na te denken over meten en monitoren. Want je wil dat de biodiversiteit erop vooruitgaat en dat lijkt mogelijk.

Impressie van de presentatie van Klaas Koop.

De voortgang op het Zonnepark A12 Bunnik was ook een groter onderwerp waar we voor de pauze uitgebreider bij stil hebben gestaan. Als bestuur waren we blij met het begrip uit de zaal voor onze worsteling van de laatste weken. Want terwijl de realisatie van het park gestaag vordert, met de aanbesteding en de planning van de kabelaanleg, is juist op de levering van de toekomstige stroom zwaarder weer opgetreden. Dat laatste gooit onze plannen om en dat is een teleurstelling die we ter vergadering wat meer hebben toegelicht. Intussen blijven we ons vasthouden aan een goede samenwerking met de Universiteit. We kijken zorgvuldig naar onze opties voor het vervolg.

Na de pauze, met drukke gesprekken onder de leden, hebben we het huishoudelijk deel van de agenda besproken. Daarbij zijn een paar nieuwe ontwikkelingen voor de ECB ingeluid:

  • Zo is Jan Klingen toegetreden tot het bestuur, en dat ontmoette warme steun.
  • We gaan de beoogde aanpassing van onze statuten in gang zetten; dat kreeg bijval.
  • Wim Verheugt, onze penningmeester, heeft toegelicht dat we financieel in control zijn. Hij beantwoordde vragen uit de zaal en gaf perspectief voor de aflossing van de lening van onze eigen leden. Het jaarverslag met kascommissie-controle komt bij een volgende ALV aan de orde.
  • Besloten is dat we instappen om Groene Energie van OM te gaan leveren aan inwoners.
  • Tot slot is het verslag van de ALV van 12 december 2023 ter vergadering vastgesteld, met slechts één overzichtelijke redactionele correctie van een oplettend lid.

Ik mocht zelf daarna voor de pas onlangs ingestelde werkgroep Kersenweide uitleg geven: over het aanbod dat we als ECB aan de gemeente doen. We hebben een voorstel om te helpen geformuleerd. Dat gaat om de opzet van de energiegemeenschap die de inwoners in de nieuwbouwwijk zouden moeten gaan vormen. Met trefwoorden als smartgrid, buurtbatterijen, deelmobiliteit en gebruiksafspraken voor de balancering van energiebehoefte en aanbod. En dat alles betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam. We gaan met steun van de ALV door op de ingeslagen weg met een groepje actieve leden.

Laatste punt van de agenda waren ontwikkelingen rond windenergie. We vatten de situatie rond de provinciale MER (milieueffectrapportage) op grote turbines in de regio kort samen, met de samenwerking van coӧperaties daarop in provinciaal verband. Daarna hebben we vooruitgeblikt op de gemeentelijke windvisie die in voorbereiding is. Het kader voor erfwindmolens, daarop gaan we ook meedenken komende weken.

In de rondvraag kwam een duidelijke behoefte naar boven om de warmte-aanpak van de gemeente in de wijken een keer uit te diepen tijdens een ALV of publiekssessie. We zien al met al uit naar mijlpalen en spannende ontwikkelingen in 2024. De presentatie van Klaas over de biodiversiteit op zonneweides is hier te bekijken. Het formele verslag van de ledenvergadering volgt ook binnenkort.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *