In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


Recent, op 12 december, kwamen we als leden en bestuur samen voor een laatste vergadering dit jaar. Daar waren meerdere concrete aanleidingen voor. Bestuurswisselingen, A12-Zonnepark, samenwerking in de regio en uitbreiding van aandachtspunten in de energietransitie bijvoorbeeld.

Om te beginnen was er het moment dat Hans Dam de voorzittershamer overdroeg aan mij. Dat deed hij met verve. Hij overhandigde me daarbij een nieuwe voorzittershamer. Het afscheid van Hans uit het bestuur deed ons kort terugblikken op hoe we als coöperatie zijn ontstaan en op de rol van Hans daarin. Daar denken we met veel dankbaarheid aan terug. Hans blijft gelukkig dichtbij: als lid en bestuurder voor de ECB in de A12 Zonnepark BV, mogelijk ook als klimaatburgemeester van Bunnik. 

We waren verheugd enkele raadsleden als belangstellenden te mogen begroeten. We hadden raadsfracties gevraagd te komen luisteren, in de aanloop naar een gesprek met de voltallige gemeenteraad waarvoor we als ECB uitgenodigd zijn. Natuurlijk om over het programma Bunnik Klimaatneutraal 2040 te praten. Hoe kunnen wij als inwoners en coӧperatie daarin een bijdrage leveren?  Op 25 januari staat dat gesprek met de gemeenteraad ingepland. Dat is vast openbaar.

We kregen uit onze verzamelde leden diverse goede suggesties mee. Dat ging over windenergie, over uitleg in gewone taal: over wat inwoners van de gemeente ‘kunnen’ met deelnemen in een Zonnepark, en nog zo enkele wenken meer. We gaan daarop zeker door komende maanden.

Een flinke brok ALV-tijd stonden we stil bij de ontwikkeling van het A12-Zonnepark. We hebben ook begrepen in ons gesprek dat we daar meer actief over naar buiten moeten treden, via lokale media, nieuwsbrief en website. We verwezen natuurlijk al naar www.zonneparka12bunnik.nl.

In de kern gaat de samenwerking met de Universiteit van Utrecht goed, voor de gezamenlijke aanbesteding en realisatie; en gaat het gesprek met UMC Utrecht over langjarige afname van de zonnestroom echt de goede kant op. De Raad van Bestuur had in een brief de intentie die kant op voor ons nog eens bevestigd. Aan de wijze van financiering wordt nog hard gewerkt: er komt een participatieregeling, zodat inwoners financieel met een net rendement deel kunnen nemen. In een volgende ALV begin 2024 verwachten daarvan de details aan onze leden voor te kunnen leggen.

Op het terrein van de energietransitie speelt in de gemeente en de directe regio heel veel. Daar ging het in het gesprek met de leden ook over. Warmte en wind zijn thema’s waar in 2024 al meer aandacht naar uit zal gaan. Leden die met die thema’s iets hebben kunnen zich ook bij het bestuur melden voor werkgroepen wind of warmte. Ook opslag zal spelen – om bij te dragen aan het tegengaan van netcongestie. Over batterijen of opslag in de vorm van warmte zullen meer Bunnikers – in alle drie de kernen – meer willen weten de komende tijd. Adviesgesprekken, energiecoaching, hulp bij bestrijden van energiearmoede: het zal met onze vrijwilligers veel aandacht behouden komend jaar.

En als dan de financiële belangen van de coӧperatie toenemen en als we op meer deelonderwerpen actief worden, dan is af en toe een reflecterend gesprek, over hoe, wat, wie precies en wanneer, meer nodig dan ooit. We gaan daarom in 2024 kijken of de coӧperatieraad ingesteld kan worden. Onze statuten voorzien daarin. Deskundige leden, die 1 of 2 keer per jaar het bestuur advies willen geven en de grote lijnen willen helpen bewaken, zijn bij deze uitgenodigd zich te melden! 

Van de vergadering komt een verslag op onze website. We begrepen, bij het afscheid bij de deur, dat het een informatieve avond was geweest. De teneur was positief. Maar ook met het besef dat die energietransitie een ware uitdaging is. Wij hopen hierop voor 2024 een praktisch perspectief te hebben geschetst, voor hier, lokaal. En hopen op steun van inwoners.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.