Als Nederland tekenden we  het Klimaatakkoord van Parijs. Vervolgens tekenden we in Nederland, met 75 deelnemende organisaties een nationaal Klimaatakkoord. Het Nederlandse parlement heeft dit akkoord overgenomen  en in de Klimaatwet vastgelegd dat we in 2030 49% minder CO2-uitstoot moeten hebben gerealiseerd (49% ten opzichte van 1990).

De Rijksoverheid vraagt daarom aan iedere regio om een substantieel aandeel duurzame energie op te wekken op het eigen grondgebied, en geeft daarvoor de regie aan de regios zelf. Die mogen zelf met een plan komen, de Regionale Energie Strategie (RES).

De gemeente Bunnik is onderdeel van de energieregio U16 die een groot deel van de provincie Utrecht omvat. De samenwerkende overheden in de U16 regio willen 1,8 TWh (Terrawattuur) duurzame elektriciteit gaan opwekken in 2030. Dat is bijvoorbeeld haalbaar door:

  • 15% van grote (bedrijfs)daken te benutten, samen met
  • 45 grote windmolens en
  • 800 hectare zonnevelden.

Het voorstel staat beschreven in de Regionale Energie Strategie U16 (RES U16). U kunt de RES U16 vinden op www.energieregioutrecht.nl. Wat de precieze verdeling van windmolens en zonnevelden tussen gemeenten zal worden, is nu nog niet duidelijk. Uiteindelijk heeft onze gemeenteraad het laatste woord over de bijdrage vanuit Bunnik.

Volgens de huidige planning moet er op 1 oktober 2021 duidelijkheid zijn over het plan van de U16 en de globale verdeling van wind, zon en andere opwek over de verschillende gemeentes.

Verder heeft de gemeente Bunnik de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Om deze ambitie te realiseren moeten we grote stappen zetten en beslissingen niet voor ons uitschuiven in de hoop op een nieuwe techniek die al onze problemen oplost.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *