Welkom bij de Ledenvergadering op 19 juni 2023

Op 19 juni 2023 ben je als lid van harte welkom om de Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. Twee belangrijke onderwerpen zullen ter sprake komen. Daarover lees je hieronder meer. Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op maandag 19 juni 2023 (20.00 – 21.30 uur) in Dorpshuis Odijk, Rijneiland 7, 3984 MA Odijk.

Hoe ziet de toekomst eruit? Beleidsplan 2023-2026

Zonnepanelen op ons dak en een warmtepomp aanschaffen. Is dat genoeg? In elk geval wil ECB zorg dragen voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor alle bewoners en bedrijven in onze gemeente. We willen de komende jaren inzetten op het stimuleren van zuinig omgaan met energie, in energiebesparing door isolatie en het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Ook wil de ECB actief zijn in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energiebronnen. En we willen een rol spelen in een ontwikkeling die Europa-breed furore maakt, namelijk het local4local principe.

Over de plannen en prioriteiten van de ECB voor de komende 3 jaar gaat het bestuur graag met leden in gesprek. Vertrekpunt is de concept beleidsvisie die onlangs is opgesteld. In ons nieuwsbericht vind je het volledige concept-beleidsplan en meer informatie over Local4Local.

We onthullen mooi nieuws over Zonnepark A12 Bunnik

Je hebt er vast al over gehoord: aan de zuidkant van de Rijksweg A12 komt een flink zonnepark waarvan ECB een van de eigenaren wil worden. Hiermee wordt een mooie bijdrage geleverd aan het realiseren van energiedoelstellingen in de gemeente Bunnik. Je leest er meer over dit project op deze pagina.

Tijdens de Ledenvergadering van 19 juni zullen we, dat is vrijwel zeker, mooi nieuws onthullen over dit zonnige project. We mogen nog niks verklappen. Wel een mooie reden om bij deze Ledenvergadering aanwezig te zijn! Natuurlijk zullen we je ook bijpraten over de stand van zaken rond dit zonnepark en onze plannen voor crowdfunding.

Dus: wil je meepraten over de koers van de ECB als coöperatieve vereniging en kansen voor lokale energievoorziening uit duurzame bronnen tegen een faire prijs, kom dan op 19 juni.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.