Zeeland is gewend aan zijn kerncentrale. Bunnik en Odijk zijn (min of meer) gewend aan de A12. Ook het wonen naast een windmolen went. Een aantal bewoners hoeft niet te wennen, want is bij voorbaat al voorstander. Iets wat bij de aanleg van een snelweg, een nieuwe woonwijk of industrie vrijwel nooit het geval is.

Elise Olde Monnikhof onderzocht onderzocht de beleving rondom windturbines en daaruit bleek dat een groot deel van de aanvankelijke bezwaren uiteindelijk toch mee bleken te vallen. Ze benadrukt het belang van goede communicatie, ook over de positieve kanten van een windproject.

Onderzoek bij de Zuiderburen laat zien dat ondanks negatieve berichtgeving in de pers, windmolens een groot draagvlak hebben. En een onderzoek van de Hogeschool West-Vlaanderen wijst op het verschil in houding tegenover windturbineparken voor en na de bouw ervan. Na de bouw van het windturbines zijn omwonenden een stuk positiever.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *