We rekenen de volgende tarieven voor onze adviezen:

  1. Adviesgesprek, niet aan huis: €15
  2. Advies aan huis – mondeling: €30
  3. Advies aan huis – schriftelijk: €75
  4. Warmtescan: €40

Bovenstaande bedragen zijn inclusief 1 jaar lidmaatschap van de ECB. Huishoudens met een inkomen beneden de €15.000 per jaar kunnen 50% korting krijgen bij opties 2 t/m 4.

Wij verzoeken u om uw betaling over te maken op IBAN NL 31 RABO 0341 6872 35 ten name van de Energie Coöperatie Bunnik.