Er staan rond de Gildenring in Bunnik ongeveer 100 woningen uit de jaren ’77-‘80, die een sterk vergelijkbare bouwwijze en woningschil hebben. ECB en Gemeente Bunnik willen bewoners van deze woningen ondersteunen bij het verduurzamen, zodat deze op termijn verwarmd kunnen worden zonder gebruik van aardgas.

Op 23 september 2023 was er een eerste bijeenkomst voor bewoners op de Koperslagershoek. Een verslag van deze informatieve bijeenkomst vind je hier.

Ook is er een “menukaart” opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van mogelijke maatregelen voor dit type woningen en een idee van de kosten en de effecten op energiebesparing en comfort.

Als er voldoende belangstelling is, kunnen we een gezamenlijke (collectieve) inkoop organiseren voor:

  • vloerisolatie,
  • spouwisolatie,
  • vervanging glas.

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar: info@energiebunnik.nl.

Verder is de ECB een inkoopactie gestart voor hybride warmtepompen. Deze actie werd toegelicht op onze informatie-avond op 1 november 2023 (gemeentehuis Odijk). Bekijk de inkoopactie hier.

Isolatie, warmtescan en aandachtspunten

Tijdens de bijeenkomst op 23 september is benadrukt dat het beste begonnen kan worden met goede isolatie. Veel eigenaren in de Koperslagershoek en aan de Gildenring hebben al verschillende isolatiemaatregelen genomen. Ook dan zijn er meestal toch nog warmtelekken.

Het maken van een warmtescan met een speciale warmtecamera geeft een goede indruk waar die lekken zitten. Je ziet waar extra isolatie nodig is voor o.a. de overstap naar een warmtepomp. De ECB biedt een warmtescan aan, zie onze pagina waar je je ook kunt aanmelden. Het maken van de warmtescan is alleen mogelijk bij temperaturen onder de 5 graden, dus slechts tijdens bepaalde korte perioden in de winter.

Ook zonder warmtescan kunnen voor dit type huizen al wat algemene aandachtspunten benoemd worden. We doen dat op basis van een warmtescan van één van de tussenwoningen in de Koperslagershoek. Klik voor die aandachtspunten op deze pagina.