Of er windmolens komen, of niet, dat is niet aan ons als energiecoöperatie. Dat is uiteindelijk aan de politiek.

Als ze er komen werken we graag mee aan de ontwikkeling. Omdat we als energiecoöperaties een bijdrage willen leveren aan de energietransitie van fossiel naar duurzaam. En omdat we het belangrijk vinden dat we er als bewoners van de Kromme Rijn streek iets over te zeggen hebben. En dat de winst  van de molens ook bij de bewoners terugkeert.

Natuurlijk begrijpen we dat er weerstand is. Als projecten ingrijpen in het landschap, is er bijna niemand van het begin af aan vóór. Dat geldt voor snelwegen, kerncentrales en woonwijken. Ook windmolens veranderen de  leefomgeving. Tegelijkertijd is er ook een flinke groep vóór windenergie omdat ze ervan de noodzaak zien:

Bron: Energiekeuzes voor de opwek duurzame energie, Gemeente Bunnik, november 2020

Liever willen we niet verzanden in een discussie van voor en tegen. Daarvoor is het onderliggende probleem, de klimaatcrisis, te groot en te belangrijk voor volgende generaties. Daarom gaan we graag en met iedereen in gesprek. Vooral met omwonenden. Iedereen die wil kan meepraten en dus ook mee beslissen. En mede-eigenaar van de molens worden. En mee profiteren van de opbrengsten die voor een deel terugvloeien naar de directe omgeving. Een windmolen is dan niet alleen een obstakel, maar kan  ook bijdragen aan de versterking of verrijking van de omgeving of het natuurlijke landschap.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *