Projecten met windenergie of zonne-energie ontvangen meestal subsidie, hoewel wind op zee vaak al zonder subsidie rendabel is.  Er werd in 2019 ca. 9 miljard euro aan SDE-subsidie toegekend, een bedrag dat in de praktijk nooit volledig wordt uitbetaald omdat ook project afgeblazen worden.

De uitgaven voor fossiele worden verschillend ingeschat, Milieudefensie publiceerde een onderzoek waarin men op 8 miljard euro per jaar kwam. Maar Minister Wiebes kwam met een lagere schatting, van € 4,3 miljard per jaar. Als we ook de schade aan gezondheid en leefomgeving gaan meerekenen zal de rekening voor fossiele brandstoffen nog fors stijgen.

Daarnaast zien we dat elektriciteit uit duurzame bronnen een sterke kostendaling laten zien naarmate er meer van geïnstalleerd wordt. Dit heet de “leercurve”. Bij elektriciteit uit fossiele bronnen is dit effect veel  kleiner omdat het al een langer bestaande techniek is. We mogen daarom verwachten dat de kosten van duurzame technieken nog aanzienlijk zullen dalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *