Er wordt volop gebouwd aan windparken op zee. Wind op zee draait bovendien al vaak zonder subsidie. Maar de ruimte op de Noordzee is ook niet onbeperkt. Vogeltrekroutes moeten vrij blijven van windturbines. En er is ruimte nodig voor visserij en zeevaart. Met wind op zee kunnen we in 2030 hooguit 8% van de Nederlandse energievraag dekken. Om klimaatdoelen te halen, en om toekomstige generaties een toekomst te geven, is er dus meer nodig dan alleen wind op zee.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *