Er zijn al zonnevelden vergund en er zullen er ongetwijfeld meer komen. Zonnevelden kosten echter veel meer ruimte dan windturbines: er is 10-15 ha zonneveld nodig om 1 windturbine te vervangen. Daar komt bij dat er een grens is aan het aantal zonnevelden dat op het lokale elektriciteitsnetwerk kan worden aangesloten. Alleen tegen zeer hoge kosten en na grote vertraging zou het netwerk hiervoor geschikt te maken zijn. Nog een bezwaar is dat energieproductie van zonnevelden sterk geconcentreerd is in de zomermaanden, wanneer de vraag naar elektriciteit juist relatief laag is. Elektriciteit uit zonnevelden zou dus op den duur minder waard kunnen worden als gevolg van overproductie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *