Laagfrequent geluid is geluid dat bestaat uit de lage tonen die zich beneden de gehoorgrens bevinden: d.w.z. beneden de 100-125 Hz.

Er zijn nu al veel laagfrequente geluiden in onze woonomgeving. Vooral de natuur produceert veel laag frequente geluiden: denk aan golven en wind langs gebouwen. Maar ook de mens, met industriële installaties, huishoudelijke apparaten, luchtvaart, wegverkeer, ventilatie- en koelingssystemen, warmtepompen en, inderdaad, windmolens.

Windturbines genereren naast hoorbaar geluid ook geluid met bij lage frequenties, onder andere door het mechanisch geluid vanuit de turbine zelf, en door het stromingsgeluid van de wieken. Bij moderne turbines overheerst het geluid van de wieken.

Voor de gezondheidseffecten van laag-frequent geluid zie hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *