Er zijn duidelijke wettelijke grenzen waarbinnen het geluid van de windmolens moet blijven. De maximale hoeveelheid geluid veroorzaakt door windmolens, gemeten op de gevel van de woning, is Lden = 47 db(A). De Lden kijkt afzonderlijk naar de geluidniveau’s van dag, avond en nacht, waarbij de nacht en avond zwaarder meewegen dan de periode overdag. Daarnaast geldt een ten hoogst toelaatbare waarde voor het geluidniveau in de nachtperiode van 41 dB.

Ter vergelijking: bij verkeerslawaai geldt voor bestaande woningen  een “voorkeurswaarde” van Lden = 48 dB(A), maar er kan een ontheffing  worden verleend tot een maximale grenswaarde van Lden=58 dB(A) (buiten de stad). In bepaalde situaties is zelfs een geluidsniveau tot 68 Db(A) toegestaan. Dit is dus aanzienlijk hoger dan bij windmolens is toegestaan (N.B.: 10 dB hoger komt overeen met een 10x hoger geluidsniveau!).

De 400 meter grens, die vaak wordt genoemd als minimale afstand voor een windmolen, is geen wettelijke norm, maar alleen een praktische vuistregel om de Lden geluidsnorm te vertalen naar een minimale afstand tot woningen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *