Het RIVM schat dat 2% van de mensen ernstige hinder ervaart van laagfrequent geluid – van al die verschillende bronnen die hierboven genoemd werden.

In de al eerder genoemde literatuurstudie van het RIVM bleek dat er wetenschappelijk bewijs is dat laagfrequent geluid van windturbines meer effect op hinder of gezondheid heeft dan gewoon geluid.

Hoe zit het met de beweringen van dhr. De Laat over laagfrequent geluid?

Dhr. De Laat van het LUMC geeft op diverse plekken in het land presentaties waarin hij beweert dat laagfrequent geluid wel degelijk gezondheidsschade zou veroorzaken. Bij navraag bij dhr. De Laat blijkt dat hij zijn stellingen baseert op eigen onderzoek. Dit onderzoek is echter nergens in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd  en dus ook niet door mede-wetenschappers gecontroleerd. Dhr. De Laat wil ook geen inzage te geven in zijn onderzoeksgegevens. Vooralsnog is hij dus een eenling die deze stelling poneert zonder deugdelijke onderbouwing.

De recente rapportage van het RIVM is daarentegen glashelder op dit punt: “The new evidence confirms earlier conclusions about the influence of the low-frequency component of WT [windturbine] sound and infrasound from wind turbines: there is no indication that it has other effects on residents than normal sound has or that infrasound well below the hearing threshold can have any effect.”

Vertaald: “Het nieuwe bewijsmateriaal bevestigt eerdere conclusies over de invloed van de laag-frequente deel van windturbinegeluid en van infrageluid van windturbines: er is geen indicatie dat het andere effecten op bewoners heeft dan normaal geluid, of dat infrageluid ver beneden de gehoorgrens enig effect kan hebben”

Bronnen:

NWEA: Laag-frequent geluid door windturbines

RIVM: Vragen en antwoorden over Gezondheidseffecten van windturbines

RIVM: Overzicht van literatuur over gezondheidseffecten geluid windturbines

RIVM factsheet Laag Frequent Geluid

WHO: Environmental Noise Guidelines

Pondera Consult: Windturbinegeluid en gezondheid: feit en fictie

Stichting Laag Frequent Geluid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *