Welkom bij de Algemene Ledenvergadering op 12 december 2023

Ook op 12 december 2023 ben je als lid weer van harte welkom om de Algemene Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. De agenda kun je hier vinden.

Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op dinsdag 12 december 2023 (20.00 – 22.00 uur) .

Zonnepark A12, stand van zaken

We gaan het ook hebben over het Zonnepark A12 Bunnik. We zullen de leden informeren over het resultaat van de gesprekken met een grote afnemer van onze zonnestroom, de bankfinanciering en mogelijk zullen we een voorstel voor het aanbod in onze crowdfunding voor het eigen vermogen.

Meer weten? Voel je welkom om op deze bijeenkomst jouw mening over onze plannen te laten horen.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering op 31 augustus 2023

Op 31 augustus 2023 ben je als lid van harte welkom om de Algemene Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. Over de onderwerpen die ter sprake komen lees je hieronder meer. Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op donderdag 31 augustus 2023 (20.00 – 21.30 uur) op dit adres: Singel 40, 3984 NZ Odijk.

Financiering Zonnepark A12

Op de vorige ALV was al verteld dat er een aantal verschillende mogelijkheden zijn waarlangs we de financiering van het Zonnepark A12 kunnen rondkrijgen. In de afgelopen weken heeft het bestuur een 8-tal opties hiervoor laten verkennen. Op basis van die verkenning wil ze nu een drietal financieringsopties aan de ALV voorleggen die het meest kansrijk en aantrekkelijk zijn.

Meer weten? Lees de agenda met toelichting en voel je welkom om op deze bijeenkomst jouw mening hierover te laten horen.

Nieuwe bestuursleden worden voorgesteld

We zijn verheugd te kunnen melden dat onze oproepen niet zonder resultaat zijn gebleven. Tijdens de ALV zullen namelijk ook de drie kersverse bestuursleden worden voorgesteld, te weten: Johan Vernooij, Paul Zeef en Theo van der Geer. In deze bijlage lees je meer hierover.

Agenda ALV 31 augustus 2023:

De onderwerpen die op de agenda staan op 31 augustus zijn:

  • Opening.
  • Financieringsopties Zonneveld A12.
  • Projectbegroting Zonneveld A12 + Begroting ECB Zonnepark A12 BV.
  • Project Zon-op-Dak, stand van zaken subsidieaanvraag.
  • Voordracht nieuwe bestuursleden ECB.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.

Plannen voor groot zonneveld in Bunnik

Persbericht – De Universiteit Utrecht (UU) wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Verduurzaming kan voor een deel met zonne-energie. De meeste gebouwen zijn daarom voorzien van zonnepanelen. Om grote stappen te kunnen maken zijn ook grotere veldopstellingen van zonnepanelen nodig. Deze passen fysiek niet in het Utrecht Science Park (USP). Daarom heeft UU op 10 juli j.l. van zonnepark-ontwikkelaar IX Zon de rechten om 50% van een groot zonneveld in Bunnik te bouwen en 30 jaar te exploiteren overgenomen. Het zonnepark zal samen met de lokale Energie Coöperatie Bunnik (ECB) worden gerealiseerd.

Oplossing buiten de campus

De energievoorziening van de UU beslaat 65% van de totale CO2-voetafdruk van de universiteit. Verduurzaming kan voor een deel met zonne-energie: zo zijn er al veel zonnepanelen op daken en carports aangebracht. De universiteit gaat serieus om met het reduceren van onze CO2-uitstoot, aldus Margot van der Starre, vicevoorzitter van het College van Bestuur. “Daar doen we alles aan en daar hoort ook het zoeken naar oplossingen buiten de campus bij. Het zonneveld in Bunnik is zo’n oplossing. Een kans die we daarom met beide handen aangrijpen”.

Directe aansluiting op eigen netwerk

Zonnepark-ontwikkelaar IX Zon en ECB hebben vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een ready to build zonnepark op ruim twee kilometer afstand van het USP. Dit zonnepark kan via een directe verbinding worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van het USP. Daarmee wordt een financieel interessante zonne-energieproductie-installatie toegevoegd aan de duurzame energieproductie van de UU, vergelijkbaar met een zonnepark ontwikkeld op eigen terrein. Hiermee zou het aandeel eigen zonne-energie in één stap stijgen van ca. 3% naar ca. 20% van de huidige elektriciteitsvraag van de UU. Er is berekend dat het UU-deel van de zonneweide circa 8 miljoen kilowattuur per jaar opwekt. “Dit betekent dat we ook aanzienlijk minder afhankelijk worden van onze warmtekrachtcentrale voor het opwekken van stroom. En dus minder gas nodig hebben”, laat Van der Starre weten.

Exploitatie

Bij de exploitatie wordt samengewerkt met de ECB die actief is in Bunnik, Odijk en Werkhoven. ECB heeft samen met IX Zon gezorgd voor de nodige vergunningen en de gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met de grondeigenaar en omwonenden. Nu de overeenkomst definitief is, zal de Universiteit Utrecht en ECB zonnepanelen plaatsen op het terrein. Hoeveel dat er worden, is afhankelijk van het formaat zonnepaneel dat gekozen wordt.

Samenwerking UU en ECB

Betrokken inwoners van de gemeente Bunnik werken binnen de ECB samen aan bewust omgaan met energie, van het opwekken van lokale duurzame energie tot het besparen van energie, thuis of elders. Zo willen zij bijdragen aan de lokale energietransitie. “De Energie Coöperatie Bunnik kan terugkijken op een intensieve samenwerking met ontwikkelaar IX Zon” zegt penningmeester van ECB Wim Verheugt. “Wij kijken nu uit naar de samenwerking met de Universiteit Utrecht om samen het Zonnepark te realiseren. Als alles volgens planning verloopt zal dit zonnepark begin 2025 voldoende energie opwekken voor 4200 huishoudens”.

Over Zonnepark A12-Bunnik

Straks zou het gehele zonnepark – waarvan de UU dus de helft gaat exploiteren – ruim 16 GWh aan duurzame energie kunnen opwekken. Dat is voldoende om ruim 4200 huishoudens van stroom te voorzien. Het eerste plan voor dit project werd eind 2020 met de gemeente besproken. Na een uitgebreid participatieproces waarbij de inpassing van het toekomstige zonnepark werd besproken met omwonenden, is in september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze is uiteindelijk toegekend in september 2022. Vanwege de netcongestie in de regio Utrecht was het echter nog onduidelijk wanneer er op het elektriciteitsnet capaciteit beschikbaar zou zijn om het zonnepark aan te sluiten. Eind november 2022 kwam van Stedin het goede nieuws dat die capaciteit nu op korte termijn beschikbaar zou komen.

Landschappelijke inpassing (versie 1.4, zie zonneparka12bunnik.nl) 

Je leest meer over dit onderwerp in dit nieuwsbericht van de Universiteit Utrecht. Meer informatie over dit zonnepark is te vinden op de projectpagina.

Welkom bij de Ledenvergadering op 19 juni 2023

Op 19 juni 2023 ben je als lid van harte welkom om de Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. Twee belangrijke onderwerpen zullen ter sprake komen. Daarover lees je hieronder meer. Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op maandag 19 juni 2023 (20.00 – 21.30 uur) in Dorpshuis Odijk, Rijneiland 7, 3984 MA Odijk.

Hoe ziet de toekomst eruit? Beleidsplan 2023-2026

Zonnepanelen op ons dak en een warmtepomp aanschaffen. Is dat genoeg? In elk geval wil ECB zorg dragen voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor alle bewoners en bedrijven in onze gemeente. We willen de komende jaren inzetten op het stimuleren van zuinig omgaan met energie, in energiebesparing door isolatie en het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Ook wil de ECB actief zijn in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energiebronnen. En we willen een rol spelen in een ontwikkeling die Europa-breed furore maakt, namelijk het local4local principe.

Over de plannen en prioriteiten van de ECB voor de komende 3 jaar gaat het bestuur graag met leden in gesprek. Vertrekpunt is de concept beleidsvisie die onlangs is opgesteld. In ons nieuwsbericht vind je het volledige concept-beleidsplan en meer informatie over Local4Local.

We onthullen mooi nieuws over Zonnepark A12 Bunnik

Je hebt er vast al over gehoord: aan de zuidkant van de Rijksweg A12 komt een flink zonnepark waarvan ECB een van de eigenaren wil worden. Hiermee wordt een mooie bijdrage geleverd aan het realiseren van energiedoelstellingen in de gemeente Bunnik. Je leest er meer over dit project op deze pagina.

Tijdens de Ledenvergadering van 19 juni zullen we, dat is vrijwel zeker, mooi nieuws onthullen over dit zonnige project. We mogen nog niks verklappen. Wel een mooie reden om bij deze Ledenvergadering aanwezig te zijn! Natuurlijk zullen we je ook bijpraten over de stand van zaken rond dit zonnepark en onze plannen voor crowdfunding.

Dus: wil je meepraten over de koers van de ECB als coöperatieve vereniging en kansen voor lokale energievoorziening uit duurzame bronnen tegen een faire prijs, kom dan op 19 juni.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.