Initiatief van bewoners

Bewoners van de Rietdekkershoek in Bunnik hebben in het voorjaar van 2023 samen stappen gezet om hun woningen energiezuiniger en duurzamer te maken. Het initiatief hiervoor kwam van bewoners van de Rietdekkershoek, na het bezoek aan een bijeenkomst van Wijkvereniging Kromme Rijn Wijk over warmtepompen.

Een eerste bijeenkomst voor straatgenoten vond plaats in december bij een bewoner thuis onder het genot van kopje koffie. Het gaat hierbij om de ongeveer 400 “variantwoningen” die in de wijk staan en die meestal aan de voor- en achterzijde de typische damwandplaten als gevelbekleding hebben.

De “variantwoning” waarvan er bijna 400 staan in de Kromme Rijn Wijk

Kees Bakels, energieadviseur van het bedrijf Grijs naar Groen, vertelde op de eerste koffiebijeenkomst bij een bewoner over de diverse mogelijkheden om de isolatie van de woning te verbeteren. Daarna zijn op een koude winterdag nog een aantal warmtefoto’s gemaakt die de zwakke plekken in de “thermische schil” van de woningen duidelijk laten zien. Deze foto’s zijn voor iedereen te bekijken op de website van Grijs naar Groen: https://grijsnaargroen.nl/rietdekkershoek. Men vindt daar meteen ook veel info over verbeteropties.

Met de warmtecamera zie je de zwakke plekken waar veel warmte weglekt: het oude dubbel glas en de voordeur.

Na de eerste bijeenkomst in december zijn verschillende bewoners van de Rietdekkershoek al individueel in actie gekomen om bijvoorbeeld het oude dubbel glas in de woonruimte te vervangen door HR++-glas. Een maatregel die zeker 10-15% energiebesparing kan opleveren en waarop ook je ook nog subsidie krijgt.

Tijdens een tweede bijeenkomst voor bewoners van de Rietdekkershoek, op 17 april, zijn de mogelijke maatregelen verder besproken. Daar heeft men besloten om naast de individuele verbeteracties ook te verkennen of men collectief, met meerdere bewoners, bepaalde verduurzamingsmaatregelen zou kunnen laten uitvoeren. Daarom wordt nu ook gekeken naar: het (na)vullen van spouwmuren in de zijgevels, vloerisolatie en vervanging van de oude dakkapellen.

Maar de plannen gaan verder: ook wordt er onderzocht op welke wijze de voor- en achtergevels het beste verbeterd kunnen worden. De opties lopen daarbij van eenvoudig na-isoleren aan de binnenzijde van de gevel, tot volledige vervanging van de oude, asbesthoudende gevel door een prefab gevel-element met hoge isolatiewaarde en een nieuwe “look”.

Samen aan de slag

Ondersteuning bij deze zoektocht komt van de Energie Coöperatie Bunnik voor de procesondersteuning, en van Grijs naar Groen voor de energetische en bouwkundige adviezen. Op de achtergrond zijn ook de Wijkvereniging en de Gemeente Bunnik betrokken. Het idee is namelijk om in een later stadium de collectieve aanpak op vergelijkbare wijze in de hele Kromme Rijn wijk uit te rollen. Het voordeel van een collectieve aanpak voor bewoners is dat er veel minder uitzoek- en regelwerk, zoals het selecteren van geschikte  uitvoerders en het beoordelen van offertes, door de individuele bewoners hoeft te gebeuren. Uiteraard blijft iedere bewoner vrij om wel of niet mee te gaan in het uiteindelijke collectieve aanbod.

Wie helpt mee?

Als eerste stap voor een wijk-brede verduurzamingsactie zoeken we vrijwilligers die voor hun eigen straat als aanspreekpunt willen fungeren. In deze oproep vindt u meer informatie hierover.

Meer informatie:

Warmtefoto’s: www.grijsnaargroen.nl/rietdekkershoek
Presentatie: Samen Energie Besparen – Variantwoningen