November 2023 – Duurzame doelen vragen om samenwerking en kunnen alleen bereikt worden dankzij de inzet van velen. Gelukkig kan de ECB rekenen op enthousiaste en hardwerkende mensen, veelal vrijwilligers. We zijn dan ook verheugd sinds eind 2023 enkele nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen.

De opstelling ziet er als volgt uit: Paul Zeef (voorzitter), Wim Verheugt (penningmeester), Peter van Mondfrans (secretaris), Theo van der Geer (leden- en vrijwilligerscommunicatie), Anna von der Heydt (algemeen bestuurslid) en Johan Vernooij (algemeen bestuurslid). Laten we eens kennismaken met de nieuwe aanwinsten!

Paul woont sinds 2012 in Odijk (aan de Singel), is “van bouwjaar 1960”, gehuwd (met Anne Marie), en heeft één zoon (Jelte). Voor wie meer weten wil, hij stelt zichzelf voor op onze bestuurspagina.

Als aftrap zijn we benieuwd hoe hij met de ECB in contact kwam. Paul: “Eind 2020 was mijn eerste contact met de ECB, omdat ik een warmtescan voor mijn eigen huis wilde laten maken. Daar liep toen een actie van de ECB voor. Die scan die kwam er, en vanaf dat moment ben ik ook lid geworden van de coöperatie.”

Het idee van een coöperatie was hem niet vreemd. “Ik was toen ook al vanaf circa 2009, deelnemer in de landelijke coöperatie De Windvogel, met een bescheiden eigen inleg in de windmolens van deze organisatie. Het fenomeen energiecoöperatie kende ik dus al.”

Vervolgens zat Paul niet stil. “Eind 2022 heb ik vervolgens een forse slag gemaakt met verduurzaming van mijn eigen woning: plat dak isoleren, zonneboiler, een reeks zonnepanelen erbij, extra HR++ glas, elektrisch verwarmen met de airco als lucht-lucht-pomp, dat soort dingen. Hield in de tussentijd de nieuwsbrieven van de ECB bij – en ben de ledenvergadering gaan bezoeken.”

En het ging van goed tot beter. “Bij de aprilvergadering dit jaar kon ik Hans Dam na afloop melden, dat ik wel wat wilde komen doen voor de ECB. Door omstandigheden kreeg ik wat vrije tijd over. En motivatie was niet moeilijk te vinden. Heel graag wil ik lokaal een bijdrage leveren, om onze nog altijd groeiende gehaltes aan broeikasgassen in de atmosfeer juist naar beneden te brengen. Want dat is hard nodig.” Kijk, daar krijgen wij dan weer energie van, zulk enthousiasme.

En zijn plannen voor de ECB? Wat kunnen we verwachten? Paul: “Heel concrete plannen voor of met de ECB heb ik niet. Maar een aandachtspunt links of accent rechts, kan ik zomaar aan het palet van bestuurswerk toevoegen. Graag doe ik dat door eerst gesprekken te voeren, nader kennis te maken, de behoefte bij medebestuursleden te peilen, en te zien wat er allemaal al speelt of in het vat zit. Met het zonneveld aan de A12 hebben we in ieder geval een focus. En daar zit al veel aan vast.”

Wat de kersverse voorzitter in vorige functies in verenigingen en kringen altijd van groot belang heeft gevonden is goede communicatie met leden en met partners in de directe omgeving. Hij hoopt dan ook een “goede antenne” te hebben voor “draagvlak voor voorstellen en ambities”. Paul ziet een rol voor onze leden: “Eén van de zaken waar ik op korte termijn wel energie in wil steken, is de professionalisering van de organisatie – in relatie tot het pakket aan projecten en risico’s. Het benutten van expertise van onze leden is daarbij aan de orde, zo’n accent of aandachtspunt zou ik kleur willen geven.”

En hoe ziet hij de komende seizoenen voor zich? Wat voor aanvoerder is hij? “Als het om teamwork gaat, springen mij altijd beeldspraken uit mijn volleybal-verleden te binnen. Verdedigen, blokken en spel verdelen zijn daar even belangrijk als de punten binnen smashen. Vaak platitudes – ik geef het toe. Maar toch: de beleving telt. En dat je anderen het scoren gunt, dat moet je niet uitvlakken.” Zo, die zit.

Theo is geboren in Werkhoven en heeft daar de eerste 45 jaar van zijn leven gewoond. Daarna verhuisde hij naar Odijk en woont daar inmiddels alweer 15 jaar. Hij is getrouwd met Yvon Hoogendijk en samen wonen, sporten en recreëren ze graag in het Krommerijn-gebied. Ook Theo stelt zich voor op onze bestuurspagina.

Na de rust stellen we ook aan Theo de vraag hoe hij in contact kwam met de ECB. Theo: “In 2019 hebben Yvon en ik een 120 jaar oud huis gekocht in het centrum van Odijk. Een gas-aansluiting was nooit gerealiseerd en uiteraard hebben wij dit ook nooit overwogen. Voor ons was een volledig elektrisch huis de meest voor de hand liggende optie. Om de energiekosten in de hand te houden hebben we besloten zo veel als mogelijk zonnepanelen te plaatsen. In onze oriëntatiefase voor die zonnepanelen kwam ik ook de ECB tegen en dit initiatief sprak me meteen aan.”

En na die eerste kennismaking? Theo: “Na de website bekeken te hebben en een paar informatieavonden bezocht te hebben was ik overtuigd van de meerwaarde van een energiecoöperatie voor mens en omgeving.”

Ook Theo vragen we naar zijn plannen voor de ECB. Hij hoopt in elk geval te kunnen bijdragen aan de bekendheid van de coöperatie: “Een initiatief als dit zou breed gedragen moeten worden in de directie omgeving, in dit geval de gemeente Bunnik. Buiten mijn werktuigbouwkundige opleiding heb ik ook nog het een en ander gedaan op het gebied van marketing en communicatie. Weliswaar was dat op het B2B-gebied (business-to-business) maar ik hoop dat we het aantal leden van de coöperatie kunnen verdubbelen zodat ongeveer 10% van de Bunniks huishoudens lid zijn.” Dat streven juichen we uiteraard toe.

Voordat het eindsignaal klinkt: Johan. Hij produceert melk volgens het duurzaamheidsconcept “on the way to Planet-proof”.

Hoe kwam hij in contact met de ECB? Johan: “Door de aanleg van een postcoderoos-zonnepanelen project op mijn schuur in Werkhoven ben ik sinds 2018 betrokken geraakt bij de Energie Coöperatie Bunnik. Ik ben in contact gekomen met de ECB door toenmalig CDA-fractiemedewerker Harry Kager. Hij wees me op een postcoderoos-project om zonnepanelen voor dorpsgenoten op het dak van mijn melkveestal te leggen.”

Welke acties kunnen van hem verwachten? “Graag wil ik mij vanuit ons rentmeesterschap voor de aarde, rekening houdend met de medemens, inzetten voor de ECB.”

Rest ons slechts uitkijken naar de duurzame resultaten die het gehele bestuurlijke team ongetwijfeld zal gaan boeken. Hopelijk wordt er veel gescoord! Aan enthousiasme en ambitie is in elk geval geen gebrek.

Tip: vond je dit een lezenswaardig interview? Hier vind je al onze interviews en blogs.