Word lid!

Wat doen wij voor onze leden?

Onze leden kunnen gebruik maken van de volgende voordelen:

  • Krijg voorrang én ontvang een gunstig rendement bij investeringen in lokale duurzame energie projecten (in ontwikkeling)
  • Een warmtescan van uw woning, zodat u ziet waar de grootste warmtelekken zitten;
  • Ondersteuning bij het verduurzamen van uw woning op ons spreekuur of bij een huisbezoek van één van onze energieambassadeurs;
  • Deelname aan inkoopacties voor zonnepanelen, woningisolatie of andere duurzame producten;
  • Meting van de luchtkwaliteit in uw woning
  • In de toekomst: levering van lokaal opgewekte duurzame energie, net als onze Buurtstroom zonne-energie projecten.
Warmtefoto van een woning toont waar de belangrijkste warmtelekken zitten.

Word lid!

Beslis mee

Als lid van onze coöperatie kunt u meebeslissen over de manier waarop wij in Bunnik duurzame energie gaan opwekken. Op welke locatie en onder welke voorwaarden vindt u dat zonnevelden toelaatbaar zijn ? Kunnen we ook windturbines een plaats geven in het buitengebied? En op welke manier gaan we woningen van warmte voorzien als het aardgas wordt uitgefaseerd?

Als energiecoöperatie kunnen wij een belangrijke rol spelen in al deze ontwikkelingen: door eigen projecten te ontwikkelen, door projecten van derden te beoordelen en bij te sturen, en door overleg met de gemeente en andere partijen.

Het (concept) klimaatakkoord voorziet in een belangrijke rol voor lokale energiecoöperaties, als lokale partner die ervoor kan zorgen dat projecten in de omgeving passen. Lokale financiële deelname zorgt er bovendien voor dat de financiële opbrengsten (deels) ten goede kunnen komen aan de lokale gemeenschap.

Als lid van de Energie Coöperatie Bunnik mag u meedenken en meebeslissen over al deze zaken.

Lidmaatschap

Voor slechts € 15 per jaar kunt u lid worden van de Energie Coöperatie Bunnik. Vindt u ons werk belangrijk en kunt meer missen? Een hogere bijdrage stellen we natuurlijk zeer op prijs.

Word lid!

Voor (wijk)verenigingen, bedrijven en andere organisaties bedraagt het lidmaatschap minimaal €100 per jaar. Als lid hebt u stemrecht op de ledenvergadering én u krijgt toegang tot de diensten die we als ECB verlenen. Alle inwoners van de gemeente Bunnik en organisaties die hier gevestigd zijn, kunnen lid worden. Uiteraard is het lidmaatschap jaarlijks opzegbaar.

Ook donaties zijn welkom neem hiervoor contact met ons op of maak meten uw bijdrage over op XXXXXX

Help mee

  • Wordt warmtescanner: In een korte introductiecursus leer je omgaan met onze warmtecamera en kunt u in uw buurt langs de woningen om mensen te laten zien waar hun huis lek is;
  • Wordt energie-ambassadeur: Wil je wijkgenoten nog een stapje verder op weg naar een energiezuinige woning helpen, doe dan mee met een cursus tot energie-ambassadeur (2-3 avonden);
  • Heb je bepaalde expertises die voor ons nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld financieel, juridisch of bouwkundig, en heb je een paar uur per maand beschikbaar om ons te adviseren? Graag horen we van u.
  • Heb je kennis van WordPress en/of sociale media? Ook dan kom je als geroepen.