Bijeenkomst 4 juni: delen van auto’s en energie op de Kersenweide

Op 4 juni heeft de Energie Coöperatie Bunnik (ECB) een bijeenkomst gehouden voor bewoners van ’t Burgje over de ontwikkelingen rond deelauto’s en een slim energienetwerk in de nieuwbouwwijk “De Kersenweide”. In deze nieuwe wijk, die vanaf 2025 direct ten noorden van ’t Burgje zal verrijzen, komen uiteindelijk circa 1200 woningen.

De gemeente wil voor dit gebied sterk inzetten op deelmobiliteit zodat er minder particuliere auto’s in de wijk hoeven te parkeren. Ook wil men inzetten op een zogenaamd “slim energienetwerk” om ervoor te zorgen dat de lokaal opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk binnen de wijk kan worden benut en daarnaast dat de belasting van het openbare elektriciteitsnet zo gering mogelijk blijft. De ECB heeft op zich genomen om deze ontwikkeling te ondersteunen door het inrichten van een lokale coöperatie die zulke diensten samen met wijkbewoners kan aanbieden.

Aanbod van deelauto’s

De bijeenkomst van 4 juni j.l. was vooral bedoeld om inwoners van ’t Burgje te informeren en te laten meedenken over deze ontwikkeling in de naburige nieuwbouw. Vanuit de aanwezige bewoners bleek vooral interesse om het aanbod van deelauto’s te vergroten. De belofte van deelauto’s die beschikbaar zouden zijn in ’t Burgje zelf, was niet bepaald naar tevredenheid ingelost. In eerste instantie werden in de wijk 3 auto’s geplaatst; nu is er nog slechts 1 deelauto in de wijk beschikbaar. Verschillende mogelijkheden om het aanbod van deelauto’s straks in de Kersenweide beter te laten landen, werden op de avond besproken.

Slim energienetwerk

Verder is ook kort ingegaan op het concept van een slim energienetwerk. Hoewel men de doelstelling en gedachte hierachter interessant vond, leek dit onderdeel minder kansen te bieden voor inwoners van ’t Burgje om in deel te nemen.

De toekomst

De werkgroep Kersenweide van de ECB neemt de input van de avond mee om de plannen voor een goed aanbod deelauto’s vorm te geven, in samenspraak met de gemeente. Mensen die meer willen weten of misschien zelf mee willen denken kunnen mailen naar kersenweide@energiebunnik.nl. De presentatie van de bijeenkomst is hier te vinden.