Waarom natuurvriendelijk isoleren?

Energie besparen, dan denken we al gauw aan isoleren. Maar hoe doe je dat nu op een natuurvriendelijke manier? Je wist waarschijnlijk al dat beschermen van kwetsbare diersoorten belangrijk is maar we vertellen je ook graag over de verplichtingen voor woningeigenaren en bedrijven én de eventuele keurmerken of kosten die erbij komen kijken Je vindt meer informatie op deze pagina.

Plannen voor groot zonneveld in Bunnik

Persbericht – De Universiteit Utrecht (UU) wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Verduurzaming kan voor een deel met zonne-energie. De meeste gebouwen zijn daarom voorzien van zonnepanelen. Om grote stappen te kunnen maken zijn ook grotere veldopstellingen van zonnepanelen nodig. Deze passen fysiek niet in het Utrecht Science Park (USP). Daarom heeft UU op 10 juli j.l. van zonnepark-ontwikkelaar IX Zon de rechten om 50% van een groot zonneveld in Bunnik te bouwen en 30 jaar te exploiteren overgenomen. Het zonnepark zal samen met de lokale Energie Coöperatie Bunnik (ECB) worden gerealiseerd.

Oplossing buiten de campus

De energievoorziening van de UU beslaat 65% van de totale CO2-voetafdruk van de universiteit. Verduurzaming kan voor een deel met zonne-energie: zo zijn er al veel zonnepanelen op daken en carports aangebracht. De universiteit gaat serieus om met het reduceren van onze CO2-uitstoot, aldus Margot van der Starre, vicevoorzitter van het College van Bestuur. “Daar doen we alles aan en daar hoort ook het zoeken naar oplossingen buiten de campus bij. Het zonneveld in Bunnik is zo’n oplossing. Een kans die we daarom met beide handen aangrijpen”.

Directe aansluiting op eigen netwerk

Zonnepark-ontwikkelaar IX Zon en ECB hebben vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een ready to build zonnepark op ruim twee kilometer afstand van het USP. Dit zonnepark kan via een directe verbinding worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van het USP. Daarmee wordt een financieel interessante zonne-energieproductie-installatie toegevoegd aan de duurzame energieproductie van de UU, vergelijkbaar met een zonnepark ontwikkeld op eigen terrein. Hiermee zou het aandeel eigen zonne-energie in één stap stijgen van ca. 3% naar ca. 20% van de huidige elektriciteitsvraag van de UU. Er is berekend dat het UU-deel van de zonneweide circa 8 miljoen kilowattuur per jaar opwekt. “Dit betekent dat we ook aanzienlijk minder afhankelijk worden van onze warmtekrachtcentrale voor het opwekken van stroom. En dus minder gas nodig hebben”, laat Van der Starre weten.

Exploitatie

Bij de exploitatie wordt samengewerkt met de ECB die actief is in Bunnik, Odijk en Werkhoven. ECB heeft samen met IX Zon gezorgd voor de nodige vergunningen en de gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met de grondeigenaar en omwonenden. Nu de overeenkomst definitief is, zal de Universiteit Utrecht en ECB zonnepanelen plaatsen op het terrein. Hoeveel dat er worden, is afhankelijk van het formaat zonnepaneel dat gekozen wordt.

Samenwerking UU en ECB

Betrokken inwoners van de gemeente Bunnik werken binnen de ECB samen aan bewust omgaan met energie, van het opwekken van lokale duurzame energie tot het besparen van energie, thuis of elders. Zo willen zij bijdragen aan de lokale energietransitie. “De Energie Coöperatie Bunnik kan terugkijken op een intensieve samenwerking met ontwikkelaar IX Zon” zegt penningmeester van ECB Wim Verheugt. “Wij kijken nu uit naar de samenwerking met de Universiteit Utrecht om samen het Zonnepark te realiseren. Als alles volgens planning verloopt zal dit zonnepark begin 2025 voldoende energie opwekken voor 4200 huishoudens”.

Over Zonnepark A12-Bunnik

Straks zou het gehele zonnepark – waarvan de UU dus de helft gaat exploiteren – ruim 16 GWh aan duurzame energie kunnen opwekken. Dat is voldoende om ruim 4200 huishoudens van stroom te voorzien. Het eerste plan voor dit project werd eind 2020 met de gemeente besproken. Na een uitgebreid participatieproces waarbij de inpassing van het toekomstige zonnepark werd besproken met omwonenden, is in september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze is uiteindelijk toegekend in september 2022. Vanwege de netcongestie in de regio Utrecht was het echter nog onduidelijk wanneer er op het elektriciteitsnet capaciteit beschikbaar zou zijn om het zonnepark aan te sluiten. Eind november 2022 kwam van Stedin het goede nieuws dat die capaciteit nu op korte termijn beschikbaar zou komen.

Landschappelijke inpassing (versie 1.4, zie zonneparka12bunnik.nl) 

Je leest meer over dit onderwerp in dit nieuwsbericht van de Universiteit Utrecht. Meer informatie over dit zonnepark is te vinden op de projectpagina.

Welkom bij de Ledenvergadering op 19 juni 2023

Op 19 juni 2023 ben je als lid van harte welkom om de Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. Twee belangrijke onderwerpen zullen ter sprake komen. Daarover lees je hieronder meer. Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op maandag 19 juni 2023 (20.00 – 21.30 uur) in Dorpshuis Odijk, Rijneiland 7, 3984 MA Odijk.

Hoe ziet de toekomst eruit? Beleidsplan 2023-2026

Zonnepanelen op ons dak en een warmtepomp aanschaffen. Is dat genoeg? In elk geval wil ECB zorg dragen voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor alle bewoners en bedrijven in onze gemeente. We willen de komende jaren inzetten op het stimuleren van zuinig omgaan met energie, in energiebesparing door isolatie en het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Ook wil de ECB actief zijn in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energiebronnen. En we willen een rol spelen in een ontwikkeling die Europa-breed furore maakt, namelijk het local4local principe.

Over de plannen en prioriteiten van de ECB voor de komende 3 jaar gaat het bestuur graag met leden in gesprek. Vertrekpunt is de concept beleidsvisie die onlangs is opgesteld. In ons nieuwsbericht vind je het volledige concept-beleidsplan en meer informatie over Local4Local.

We onthullen mooi nieuws over Zonnepark A12 Bunnik

Je hebt er vast al over gehoord: aan de zuidkant van de Rijksweg A12 komt een flink zonnepark waarvan ECB een van de eigenaren wil worden. Hiermee wordt een mooie bijdrage geleverd aan het realiseren van energiedoelstellingen in de gemeente Bunnik. Je leest er meer over dit project op deze pagina.

Tijdens de Ledenvergadering van 19 juni zullen we, dat is vrijwel zeker, mooi nieuws onthullen over dit zonnige project. We mogen nog niks verklappen. Wel een mooie reden om bij deze Ledenvergadering aanwezig te zijn! Natuurlijk zullen we je ook bijpraten over de stand van zaken rond dit zonnepark en onze plannen voor crowdfunding.

Dus: wil je meepraten over de koers van de ECB als coöperatieve vereniging en kansen voor lokale energievoorziening uit duurzame bronnen tegen een faire prijs, kom dan op 19 juni.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.

ECB Beleidsplan 2023-2026: Energie besparen, duurzaam opwekken en Local4Local

Het gaat goed met de energietransitie in de gemeente Bunnik. Velen zijn bezig met de verduurzaming van hun huis, leggen zonnepanelen op hun dak of schaffen een warmtepomp aan. Maar is het genoeg?

De Energie Coöperatie Bunnik wil zorg dragen voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor alle bewoners (en bedrijven) in de gemeente Bunnik. Zo ver is het nog niet. We hebben te maken met energiearmoede, met (sterk) gestegen energieprijzen en met aanhoudende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

We constateren dat een groep inwoners wel zou willen veranderen in energie-opwek en -gebruik, maar niet weet hoe, niet weet waar te beginnen. De ECB maakt zich sterk voor grootschalige opwek van duurzame energie, maar loopt aan tegen het verstopt raken van het elektriciteitsnet. Maar ook met weerstand tegen het gebruik van de ruimte door de aanleg van zonneweides.  Kortom, vraagstukken en uitdagingen te over.

De afgelopen jaren was de ECB actief met advisering aan huishoudens, o.a. door te beginnen met een warmtescan. We hebben voorlichtingsavonden georganiseerd en collectieve inkoopacties. Allemaal zeer succesvol, maar de echte transitie komt nog, namelijk zorgen voor en elektriciteit en warmte zonder gebruik van olie en gas. Dat allemaal om de CO2 uitstoot te verminderen, de opwarming van de aarde tegen te gaan en daarmee een leefbaar milieu te behouden.

Om aan die doelstellingen bij te dragen zal de ECB de komende jaren inzetten op het stimuleren van bewoners (en bedrijven) in het zuinig omgaan met energie, in energiebesparing door isolatie en het gebruik van duurzaam opgewekte energie. Dat kan de ECB niet alleen. Daarvoor zoekt het de samenwerking met de gemeente, met wijkverenigingen, met energieadviseurs en iedere andere partij die werk maakt van de energietransitie. Dat vraagt een open houding van de ECB als coöperatie en een actieve inzet van haar leden als aanjagers van de transitie.

Op de tweede plaats wil de ECB actief zijn in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energiebronnen. Helaas is een bepalende rol bij de ontwikkeling van de twee zonneweiden in de Vlowijkerpolder bij Werkhoven niet gelukt. In het A12 project zijn we nog volop aan de bak. Ook willen we extra inzetten op de ontwikkeling van ‘zon op dak’, door te onderzoeken welke grote daken binnen de gemeente in aanmerking komen voor grootschalige opwek.

Ten derde wil de ECB een rol spelen in een ontwikkeling die Europa-breed furore maakt, namelijk het local4local principe. Het gaat er dan om dat lokaal opgewekte duurzame energie ook direct ten goede komt aan lokale gebruikers. Op deze wijze kunnen wij onze steen bijdragen aan het bestrijden van de energiearmoede. Met de zonneweide in ontwikkeling langs de A12 zijn we dit principe aan het uitwerken. Het klinkt eenvoudiger dan het is, maar het is een hoopvolle ontwikkeling.

Local4Local: lokaal opgewekte energie wordt ook zo veel mogelijk lokaal gebruikt

Op de algemene ledenvergadering van 12 april jongstleden hebben we een start gemaakt met de discussie over het concept jaarplan. Bent u geïnteresseerd in de energietransitie en wilt u graag meepraten over de toekomst van de ECB en hun rol in de transitie dan bent u van harte uitgenodigd op maandag 19 juni 2023.

Hans Dam,
Voorzitter ECB

Lees hier het volledige beleidsplan zoals vastgesteld op de ALV van 19 juni 2023.
Meer over Local4Local vind je op de site van Energie Samen.

Nieuw interview: Jan Klingen uit Bunnik

We spraken Jan Klingen uit Bunnik. De activiteiten van onze coöperatie worden mogelijk dankzij allerlei enthousiaste mensen zoals hij, veelal vrijwilligers. Via onze interviews leer je ze een beetje kennen. Jan legt graag dingen aan mensen uit, helpt anderen ook slimmer met energie in huis om te gaan en gaat regelmatig als energiecoach op pad. Energiecoaches helpen ter plekke meteen met kleine dingen, zoals radiatorfolie en een besparende douchekop. Lees het interview hier.

Besparing in Werkhoven dankzij buurtactie

In twee straten in Werkhoven is de isolatie van een aantal woningen flink verbeterd. Die buurtactie kwam niet uit de lucht vallen. Drijvende kracht achter deze woningverduurzaming is Cor Hofstee, actief buurtbewoner. Hij zag de hele week busjes heen en weer rijden in zijn en de naastgelegen straat.

Eind vorig jaar adviseerde Cor een buurman met zijn spouwisolatie en vroeg hem zijn buren te vragen mee te doen. Dat liep heel goed. Er deden zo’n acht gezinnen mee. Na wat obstakels besloot Cor om in overleg met die buurman verder te gaan met het project, temeer daar hij zich voor zijn werk bezighoudt met verduurzamingsadviezen voor Verenigingen van Eigenaren in het land. In dit interview lees je meer over zijn duurzame activiteiten.

18 woningen deden mee

Om de werkzaamheden uit te voeren werden betrouwbare bedrijven benaderd die al eerder actief waren in Werkhoven en waarmee het dorp goede ervaringen had. Bewoners uit verschillende straten konden een keuze maken uit offertes. Na een oproep in een straatapp in twee straten, ’t Haantje en ’t Hennetje, deden 18 woningen mee aan de buurtactie. De foto’s geven een beeld van hoe dat isoleren in zijn werk gaat, met dank aan Cor Hofstee en az-isolatie.

In de woningen werd spouw- en/of vloerisolatie aangebracht. Bij het isoleren van de spouw wordt via geboorde gaten isolatiemateriaal in de muur geblazen: een deken die zorgt voor warmte in de winter en verkoeling in de zomer. Afhankelijk van de grootte van de gevels duurt het werk gemiddeld enkele uren. Het isolatiebedrijf twee kruipruimtes per dag isoleren. Voor de spouwmuren geldt: twee hoekwoningen (of één hoekwoning en één tussenwoning) per dag of drie tussenwoningen per dag.

Hoeveel besparing?

Hoeveel besparen bewoners nu eigenlijk door deze actie? Voor wie van cijfers houdt, rekent Cor het uit: “Ik heb de opbrengst geschat (gasprijs 2 euro/m3) op 434 euro per jaar voor gevel-na-isolatie (hoekhuis) in ’t Haantje/ Hennetje en 162 voor een tussenwoning. Voor vloerisolatie schat ik een besparing van 336 euro per jaar. Voor andere veel voorkomende woningen heb ik ook schattingen gemaakt. Terugverdientijden, gevelisolatie, zijn 3 jaar (hoekwoning) en 5,6 jaar (tussenwoning) en 2,8 jaar voor vloer. De verschillen komen doordat de spouw tijdens de bouw (1979/1980) al gedeeltelijk is geïsoleerd, terwijl de vloer echt nauwelijks is geïsoleerd. Terwijl in de meeste gevallen spouwisolatie meer oplevert dan vloerisolatie, is het in deze situatie omgekeerd.”

Positieve reacties

Bij deze actie beperkte Cor zich tot isolatie van gevel en vloer. Voor andere besparingen kijkt hij meer naar bijvoorbeeld gebruik (via de ECB) van de warmtecamera en woningadviezen in huis. Voor andere besparingen kijkt hij meer naar gebruik van de warmtecamera en woningadviezen in huis. Deze mogelijkheden zijn aan te vragen via de Energie Coöperatie Bunnik via deze pagina.

Ook denkt hij aan andere buurtacties in de toekomst. Aan de reacties van bewoners op zijn initiatief zal het niet liggen. Cor: “We kregen best wel positieve reacties: je ontzorgt ons, het is goed georganiseerd, enz. Na afloop heb ik nog geen klachten gehoord. Positieve reacties verwacht ik pas na een koude winter en energie-eindafrekeningen, volgend jaar.” Daar kijken we nu al naar uit!

Enthousiast geworden? Wie ook wil meedoen aan de buurtactie voor spouw-  en vloerisolatie in Werkhoven kan contact opnemen met Cor Hofstee via email: cor.hofstee@gmail.com.

Woon je niet in Werkhoven of Odijk en heb je belangstelling voor het opstarten van een vergelijkbare buurtactie, neem dan contact op met de Energie Coöperatie Bunnik. Bekijk ook onze oproep voor vrijwilligers voor een buurtactie in de Kromme Rijn Wijk in Bunnik.

We interviewden Cor Hofstee uit Werkhoven

De activiteiten van onze coöperatie worden mogelijk dankzij allerlei enthousiaste mensen, veelal vrijwilligers. Via onze interviews leer je ze een beetje kennen, zoals Cor Hofstee uit Werkhoven. Hij is al sinds 2015 actief voor de Energie Coöperatie Bunnik. Nu is hij volop aan de slag om in heel Werkhoven woningen beter te isoleren. Ontdek hoe Cor actief werd bij de ECB en wat hij allemaal doet voor duurzaamheid! Lees het interview hier.

Kom ook 12 april naar de Algemene Ledenvergadering

Op 12 april 2023 houdt de ECB weer een Algemene Leden Vergadering. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • ECB Beleidsplan 2023-2026,
  • Jaarrekening 2022,
  • Stand van zaken rond Zonnevelden,
  • Crowdfunding Zonneveld A12.

De volledige agenda en stukken vind je hier.

Tijd: 20.00-22.00 uur.

Locatie: Dorpshuis Odijk, Rijneiland 7, 3984 MA Odijk

Alle leden én geïnteresseerden zijn van harte welkom. Ook meedoen met de ECB? Hier lees je hoe.

Bunniks College op bezoek bij Energie Coöperatie Bunnik

Op 10 maart 2023 was het College van Burgemeester en Wethouders te gast bij de Energie Coöperatie Bunnik (ECB). Eigenlijk was dit een uitgestelde “College Tour”, een kennismakingsbezoek zoals het college die vorig najaar ook had gedaan met diverse bewoners en organisaties in Bunnik.

De ECB vertelde het College over haar bijdrage aan de lokale energietransitie vanaf haar start, als Energiegroep Bunnik, in 2015. Behalve ruim 400 warmtescans en woningadviezen bij individuele woningen, hoort daar sinds enkele jaren ook bij de ontwikkeling van duurzame opwekprojecten in de gemeente.

ECB zette verder uiteen hoe zij haar rol voor de komende jaren zag, waarbij we tezamen met de gemeente een forse versnelling in de energietransitie willen realiseren. Uiteindelijk doel daarbij is voor de inwoners en bedrijven in Bunnik een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren.

De zogenaamde “Local4Local” benadering staat daarbij centraal. In dit concept wordt niet alleen het eigendom van energieprojecten zoveel mogelijk lokaal georganiseerd, maar wordt ook alle opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal verbruikt. Forse besparingen blijven daarbij nodig, naast goede afstemming tussen het lokale energieaanbod en de energievraag.

Na deze uitwisseling van ideeën werd een kort bezoek gebracht aan de locatie van het zonneveld langs de A12, waar ECB als lokale eigenaar een sleutelrol in speelt en waar ze al een eerste stap op weg naar de Local4Local-benadering denkt te kunnen zetten.

Dit persbericht verscheen eerder op bunniksnieuws.nl.

Medewerker PR en Communicatie

Energiecoöperatie Bunnik zoekt vrijwilliger(s) voor PR en Communicatie.

Wie zijn wij?

Wij zijn een club van enthousiaste bewoners, die gaat voor het verduurzamen van onze eigen gemeente. Het doel van Energiecoöperatie Bunnik is bij te dragen aan de energietransitie. Ten behoeve van de leden oefent de coöperatie een bedrijf uit, bijvoorbeeld om deel te nemen aan grote projecten met zonnepanelen en om duurzame energie in te kopen. Zo kunnen mensen uit de Bunnikse samenleving deelnemen aan de energietransitie. En wordt de samenhang in de Bunnikse gemeenschap versterkt, want ook de minder draagkrachtige huishoudens kunnen meedoen aan besparen en opwekken.

Wie zoeken we?

We zoeken mensen die energie krijgen van communicatie over duurzaamheid, en het een leuke uitdaging vinden om andere mensen mee te nemen in het verhaal. Hou je ervan om informatieavonden te organiseren voor bewoners over bijvoorbeeld zonnepanelen, of wordt je blij van het schrijven van leuke artikelen over energiebesparing? Dan horen we graag van je.

Wat is er te doen?

ECB is actief in Bunnik, Odijk en Werkhoven. We willen ons doel bereiken door bijvoorbeeld:

  • het stimuleren van en deelnemen aan projecten voor grote zonnedaken en – velden
  • adviezen over energiebesparing (ook met warmtescans)
  • voorlichting door o.a. het organiseren van bijeenkomsten en buurtacties
  • inkoopacties voor korting op zonnepanelen en isolatie
  • het beïnvloeden van (energie-)beleid van overheden

Maar wat we nu eigenlijk net te weinig doen, is communiceren. Het liefs willen we veel vaker aan de iedereen in de gemeente vertellen met welke mooie projecten we bezig zijn. Daarnaast willen we het komend jaar extra gaan inzetten op het organiseren van een verschillende soorten acties en bijeenkomsten voor de bewoners van de verschillende kernen.

Aanmelden?

Lijkt het jou leuk om 4 tot 8 uur per maand mee te werken aan het uitzetten van een positieve en krachtige communicatiestrategie? Meld je dan aan bij Erik Alsema – erik.alsema@energiebunnik.nl Voor meer informatie over de inhoud van het werk, kun je contact opnemen met Susanne van Suylekom – 06-42026581