6 stappen naar een duurzamer huis

We zijn in Bunnik op weg naar aardgasvrij wonen, een flinke opgave voor de woningeigenaren. Voor de Kromme Rijnwijk is deze flyer gemaakt met een korte opsomming van de 6 stappen om naar gasvrij gaan.

flyer

Om woningeigenaren daarbij te helpen hebben de Energiecoöperatie Bunnik en de gemeente Bunnik de handen in elkaar geslagen om samen met groepen woningeigenaren tot uitvoering van maatregelen te komen. Via deze pagina (en de bijbehorende buurt-pagina’s) houden we jullie op de hoogte van de voortgang in de actieve buurten. We hopen dat steeds meer bewoners en buurten mee gaan doen.

Oproep

Er zijn in de Kromme Rijnwijk meer straten met gelijke typen huizen. We zoeken in die straten naar bewoners die samen aan de slag willen gaan! Lijkt dit je wat? Mail, app of bel naar Dieko Boekel (d.boekel@bunnik.nl, 06 4233 2629).

Aanpak van het eigen huis

Een verstandige volgorde is:

Pakket 1: Spijtvrij isoleren

 • Doe een zelfscan om de kwaliteit van jouw isolatie te beoordelen. Die van Milieu Centraal is een handige.
 • Isoleer of verbeter de isolatie van de spouwmuur, het dak, de vloer. Zorg dat glas in de ramen van verwarmde ruimten HR++ of beter wordt.
 • Dicht kieren en verbeter de ventilatie, eventueel met warmte terugwinning (door isoleren wordt het huis ‘luchtdicht’ en met open ramen verlies je veel warmte).
 • Vraag subsidie aan als je gaat isoleren. Je hebt extra voordeel als je 2 maatregelen uitvoert en als je biobased isolatiematerialen gebruikt. Zie deze pagina over subsidie bij isoleren.
 • Voer isolatie natuurvriendelijk uit, waarbij je rekening houdt met vogels en vleermuizen in de spouw en onder de dakpannen. Lees daarover meer op deze pagina van de gemeente Bunnik.

Pakket 2: Op weg naar aardgasvrij

 • Doe een verwarmingstest, waarmee je checkt of jouw CV-ketel met lagere aanvoer-temperatuur (500 C of minder) het huis goed kan verwarmen. Ook daar heeft Milieu Centraal een test voor. Als je ook in een koude periode je huis goed warm krijgt met de lagere aanvoertemperatuur is aanpassing van je radiatoren niet direct nodig. Plaatsing van goede radiatorventilatoren zal de warmteafgifte nog een stukje verbeteren.
 • Als je over wil stappen naar een volledige warmtepomp (“all-electric”) bereidt dan het huis voor op lage temperatuur-verwarming. In de leefruimtes moet je misschien de oude radiatoren vervangen door speciale lage-temperatuur radiatoren of, nog beter, door vloerverwarming.
 • Zet je de stap naar een volledige warmtepomp (inclusief een boilervat) dan plaats je die op de plek van de CV-ketel.
 • Als je nog niet de stap naar een volledige warmtepomp kunt of wil maken, kun je kiezen voor een hybride warmtepomp die naast je cv-ketel komt te staan. In dit geval is aanpassing van de radiatoren meestal niet nodig, mits je huis redelijk geïsoleerd is. Er zijn veel soorten warmtepompen en er komen er steeds nieuwe varianten bij. Meer informatie is de vinden op de site van Grijs naar Groen (of ga langs in hun showroom op de Slotlaan 279 in Zeist, openingstijden onderaan hun webpagina)
 • Stap over op een inductiekookplaat. Check ook of je pannen daarvoor geschikt zijn.

Uiteraard is het heel goed om zelf stroom op te wekken met zonnepanelen, want voor zowel ventilatie als warmtepomp is extra elektriciteit nodig. Op de Zonnekaart Bunnik kun je nagaan hoe geschikt jouw woning is en krijg je een schatting van het aantal zonnepanelen dat op jouw huis past.

De volgorde waarin je de bovenstaande stappen neemt, is mede afhankelijk van ‘natuurlijke’ momenten zoals een verhuizing, vernieuwing dakpannen, vervangen van kozijnen e.d.. Dat zijn de gelegenheden om de meer ingrijpende maatregelen mee te nemen!

Bij de aanpak kan je een keuze maken: zelf uitzoeken of samen aan de slag

A. Zelf : begin met een stappenplan maken

Met het Hoom woningdossier kun je zelf eenvoudig een stappenplan maken voor verbetering van jouw woning en daarvoor een woningdossier aanmaken. Heb je daarbij behoefte aan een persoonlijk advies aan huis van een energiecoach, dan kan je dat via jouw HOOM-dossier aanvragen bij de de Energie Coöperatie Bunnik (kijk op de pagina Hulp van de ECB). Of breng een bezoek aan het Regionaal Energie Centrum in Zeist.

B. Samen aanpakken

B. Samen aanpakken

Het samen aanpakken van isolatie (per buurt, zie verder) heeft grote voordelen:

 • Buurtbewoners weten samen veel, zodat de soms best ingewikkelde informatie sneller en beter uitgezocht kan worden. Immers de een is goed in het ene, de ander in het andere.
 • Een aantal buurtbewoners heeft ervaring met maatregelen en kunnen tips geven over de beste aanpak. Ook kunnen zij ervaringen delen met installateurs, isolatiebedrijven etc.
 • Aannemers en installateurs willen soms goedkoper aanbieden als meer op elkaar lijkende woningen in de directe omgevingen meedoen. Mede omdat de woningen op elkaar lijken.
 • Overheden kunnen voor grotere projecten soms extra bijdragen te geven bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning door een deskundige adviseur.

De ervaring leert dat het samen aanpakken het beste gaat in kleine werkgroepen die een grotere groep van 20 – 100 bewoners op de hoogte houdt. Het is niet nodig dat iedereen vanaf het begin meedoet, later kan men ook prima aansluiten. Belangrijkst is dat een kerngroep van bewoners wat voorwerk doet, waaruit één of meer isolatieacties voortkomen waar een grotere groep bewoners aan meedoet. Er kan daaruit ook een netwerkje ontstaan met mensen die bij bepaalde klusjes helpen en informatie verder verspreiden.

De gemeente Bunnik heeft inmiddels projectleider Dieko Boekel aangesteld, die deze groepen op gang helpt. Energiecoöperatie Bunnik doet mee als ondersteuner. Zij brengt o.a. de kennis en ervaring van haar (vrijwillige) energieambassadeurs in en haar ervaringen met gezamenlijke inkoopacties. Eerdere (te anonimiseren) adviezen aan wijkbewoners en eerder uitgevoerde warmtescans helpen daarbij.

Buurten

Om de groepen niet te groot te maken is ervoor gekozen de Kromme Rijnwijk in Bunnik op te delen in kleinere ‘buurten’. Dat zijn delen van de wijk, waarin hetzelfde typen woningen te vinden zijn (zie bijvoorbeeld de Hoefijzerlaan of de Gildenring). Als er van hetzelfde typen woningen een groot aantal zijn dan onderscheiden we vanuit praktische overwegingen ook buurten. Dit geldt met name voor de Variantwoningen, waarvan er 400 in de Kromme Rijnwijk staan. Tot slot kan iets ook een buurt genoemd worden als er veel onderlinge samenwerking is, ook als de huizen niet per se helemaal van hetzelfde type zijn.

Voor de volgende buurten is er nu een eigen pagina met informatie over zowel de voortgang van verduurzamingsaanpak als over mogelijke maatregelen:

In deze buurten zijn bewoners al in groepjes aan de slag. We hopen dat steeds meer bewoners aansluiten en met vereende krachten aan de slag gaan met allereerst isolatie (en ventilatie). Ook in nieuwe buurten! Is er voldoende belangstelling voor dan kunnen ook de volgende stappen gezet worden zoals aanpassing van het verwarmingssysteem, (hybride) warmtepompen en boilers. Maar we beginnen met isolatie (en ventilatie).

N.B.: Er zijn ook enkele woningtypes die hier niet genoemd worden, zoals de bungalows ten zuiden van de Ambachtsring en op de even huisnummers van de “hoeken”. Omdat hier nogal grote verschillen tussen individuele woningen kunnen zijn, is het lastig om hier algemene informatie en richtlijnen voor te geven. Uiteraard kunnen deze bewoners wel individueel advies vragen of meedoen met andere acties van de ECB.