Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Hans Dam

Hans Dam (Voorzitter)

Toen wij, mijn vrouw en ik, vijf jaar geleden van zestig-jaar-Utrecht naar Odijk verhuisden was ik op zoek naar een klus-huis. Onze drie kinderen hadden het nest verlaten en er kwam ruimte om te bouwen. Dat bleek hard nodig. Het huis was een gatenkaas. Dus isoleren. Kort daarna viel mijn oog op een uitnodiging voor een avond over klimaatverandering. Wat energiegroepen deden wist ik al via een vriend in De Bilt. Ik sloot mij aan. Ook een mooie manier om medebewoners uit de gemeente te leren kennen.

Ik werk al jaren als bedrijfsarts, de laatste jaren voor het bedrijf Hunter Douglas. Binnenkort ga ik met pensioen en wil dan tijd en energie steken in een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, namelijk de energietransitie. Ik vind het belangrijk dat bewoners actief betrokken worden bij de zichtbare en onzichtbare aspecten van de overgang van “Gronings gas ver weg” naar “duurzame energie dicht bij”. Dat is mijn motief om te participeren in het bestuur van de Energie Coöperatie Bunnik. 

Peter van Mondfrans (Secretaris)

Mijn naam is Peter van Mondfrans. Ik ben geboren in 1980, heb een relatie met Caroline en wij hebben samen drie zonen van 0, 3 en 5 jaar. Wij wonen sinds juni 2019 in Bunnik. Ik vind het belangrijk om volhoudbaar om te gaan met onze omgeving. Zowel in mijn privéleven alsook in mijn werk komt dit tot uiting. Ons ‘nieuwe’ huis uit 1962 is na een grondig verbouwing warmtepomp-klaar en mijn bedrijf is gespecialiseerd in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 

Ik stel mijzelf graag beschikbaar als bestuurslid van ECB omdat ik zo actief kan bijdragen aan het verduurzamen van mijn leefomgeving. Door mijn ervaring op het gebied van het verduurzamen van de gebouwde omgeving en mijn werkzaamheden voor Energie-U (Energie-U is een energiecoöperatie uit Utrecht) kan ik hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven.

Voordat wij naar Bunnik verhuisden woonde wij in Utrecht. Hier heb ik met veel plezier verschillende projecten opgezet en uitgevoerd bij Energie-U. Ik ben hier begonnen als vrijwilliger en hier werk nu op projectbasis. Wat dit werk belangrijk maakt is dat de verandering ‘van onderaf’ gebeurt. Op deze manier wordt er meer draagvlak gecreëerd en wordt er meer bereikt.

Mijn expertise en toegevoegde waarde liggen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving en in het verlengde hiervan de warmtetransitie. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen die ECB ontplooit en als organisatie doormaakt. Vooral het verder ontwikkelen van governance van ECB om in de toekomst nieuwe opwekprojecten te kunnen realiseren vind ik erg interessant. Ik denk hier met mijn ervaring als ondernemer en met persoonlijk inzet op een positieve manier aan bij te kunnen dragen.

Anna von der Heydt (Algemeen bestuurslid)

Mijn naam is Anna von der Heydt. Ik ben geboren in 1974 in Duitsland en woon sinds 20 jaar in Nederland en sinds 10 jaar in Bunnik. Samen met mijn man hebben we ons huis uit 1977 over de jaren geïsoleerd zo goed het kan voor deze soort en gebruikmakend van zo veel mogelijk duurzame materialen. Ook hebben we een zonneboiler geïnstalleerd. We zijn blij dat het wooncomfort daardoor aanzienlijk is toegenomen

Ik ben opgeleid als natuurkundige en werkzaam in onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Daar doe ik onderzoek naar klimaatverandering, met name naar de vragen “Hoe warm wordt het in de toekomst?” en “Gaat de opwarming gradueel of in stappen (kantelpunten)?”. Voor de eerste vraag is er recentelijk een nieuwe internationale studie verschenen. Het belangrijkste resultaat daarvan is, dat we niet mogen hopen dat de opwarming van de aarde wel meevalt – of die 1.5 graad opwarming uit het Parijs akkoord haalbaar is, is nog maar zeer de vraag. In ieder geval betekent het dat de energie transitie heel snel moet komen. Ik heb lezingen gegeven voor de Energy days bij de TU Eindhoven, en een interview voor het Energy Café Arnhem.

Voorheen: Susanne van Suylekom (Algemeen bestuurslid)

Ik wil de energietransitie versnellen. Dat deed ik eerst bij Klimaatstichting HIER. Sinds 2019 werk ik bij Vattenfall. Als je ergens in de breedte zoveel mogelijk wilt leren over de energietransitie, dan is dat de plek. Mijn specialisme is wonen zonder aardgas. In mijn dagelijks baan, ben ik betrokken bij de eerste wijken die van het gas af gaan. Dat is waanzinnig interessant, spannend en ook leerzaam. De techniek is er, maar wat is het juiste proces om een wijk aan te pakken? Je komt achter de voordeur. Dat is heftig voor bewoners. Hoe kun je ervoor zorgen, dat mensen bereid zijn om samen over te stappen?

Op dit moment woon ik met mijn vriend in Utrecht in een particuliere huurwoning van zo’n 100 jaar oud. Ik ben inmiddels ontzettend handig met tochtstrips en radiatorfolie. Daarnaast ben ik met mijn verhuurder in gesprek over de verdere verduurzaming van de woning. In de niet al te verre toekomst, wil ik graag een wat ouder huis met respect voor de authentieke details verbouwen richting all electric.

Voorheen: Pieter van der Grift (Algemeen bestuurslid)

Maatschappelijk betrokken melkveehouder. Bestuurlijk actief in coöperatieve landbouw. Duurzaam ondernemer met de kern begrippen: dierwelzijn, weide gang, kringloop landbouw, biodiversiteit en streven naar klimaat neutraal. Eigenaar Melkveehouderij Heikenkoop.

Melkveehouderij in stedelijke omgeving. Onze grond is de basis van het voer van onze koeien. Duurzaam is de toekomst, dus een emissie arme stal. Laag energie gebruik en opwekking elektriciteit met zonnepanelen. DNA-profielen en data als basis voor de nieuwe generaties op ons bedrijf. 

Wim Verheugt (Penningmeester)

Sinds 2014 woon ik met mijn partner in Odijk, daarvoor woonden wij in Engeland.  Ik heb de afgelopen 30 jaar voor een ingenieursbureau in een groot aantal landen gewerkt. Naast uitzendingen met mijn gezin in Nepal en Indonesië, heb ik de laatste tien jaar tot mijn vroegpensioen met name in de Balkanregio gewerkt als projectdirecteur namens de Europese Commissie aan een omvangrijk (WBIF- Western Balkans Investment Framework) programma. Dit investeringskader voor de Westelijke Balkan ondersteunt sociaaleconomische ontwikkeling en toetreding tot de EU in het Westelijke Balkangebied door het verstrekken van financiering en technische advisering. Ik heb leidinggegeven aan onder meer omvangrijke haalbaarheidsstudies op het terrein van de energietransitie.

Ik ben mijn loopbaan begonnen als ecoloog en ben nog steeds actief als onbezoldigd adviseur bij organisaties als Vogelbescherming, Birdlife International, Stichting Utrecht Natuurlijk en de Agrarische Natuur Vereniging Kromme Rijnstreek. Ook ben ik actief als lekenvoorganger binnen de Nicolaaskerk in Odijk.