Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Rob Zakee [voorzitter]

Ik ben Rob Zakee en ik woon sinds 2001 in Bunnik, samen met mijn vrouw Maeike en dochter Nynke. Onze zoon Nils woont en studeert in Wageningen. Ik ben zelf ook Wagenings ingenieur (bos- en natuurbeheer) en ben mijn hele werkzame leven al bezig in de ‘groene hoek’.
In ben in het bestuur van de ECB gaan zitten omdat ik duurzaamheid in het algemeen en in dit geval de energietransitie een heel belangrijk item vind. Coöperaties zijn een mooie organisatievorm om daar als samenleving zelf een impuls aan te geven. En ik denk dat ik met mijn bestuurlijke ervaring en mijn kennis van ruimtelijke ontwikkelingen een bijdrage kan leveren aan het succes van onze energiecoöperatie. 

Dirk Duijzer [penningmeester]

Mijn naam is Dirk Duijzer. Ik woon met mijn vrouw Bea vanaf 2010 in Odijk. Ik ben werkzaam bij de Rabobank in Utrecht en daar ben ik verantwoordelijk geweest voor de land- en tuinbouw, duurzaamheid en op dit moment voor coöperatie en besturing. Omdat wij op een boerderij wonen (de Beug – bekend bij Odijkers als vroegere jeugdsoos) komen de 11 kleinkinderen vaak op bezoek. Met onze hoogstam fruitbomen, de natuurvriendelijke oevers, bijen en nul op de meter proberen wij bij te dragen aan een betere wereld.

Hans Dam [secretaris]
Hans Dam

Toen wij, mijn vrouw en ik, vijf jaar geleden van zestig-jaar-Utrecht naar Odijk verhuisden was ik op zoek naar een klus-huis. Onze drie kinderen hadden het nest verlaten en er kwam ruimte om te bouwen. Dat bleek hard nodig. Het huis was een gatenkaas. Dus isoleren. Kort daarna viel mijn oog op een uitnodiging voor een avond over klimaatverandering. Wat energiegroepen deden wist ik al via een vriend in De Bilt. Ik sloot mij aan. Ook een mooie manier om medebewoners uit de gemeente te leren kennen.

Ik werk al jaren als bedrijfsarts, de laatste jaren voor het bedrijf Hunter Douglas. Binnenkort ga ik met pensioen en wil dan tijd en energie steken in een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, namelijk de energietransitie. Ik vind het belangrijk dat bewoners actief betrokken worden bij de zichtbare en onzichtbare aspecten van de overgang van “Gronings gas ver weg” naar “duurzame energie dicht bij”. Dat is mijn motief om te participeren in het bestuur van de Energie Cooperatie Bunnik. 

kees van der leun [ALGEMEEN BESTUURSLID]

Directeur bij Guidehouse (voorheen Ecofys), zie Linkedin profiel

pIETER VAN DER gRIFT [ALGEMEEN BESTUURSLID]

Maatschappelijk betrokken melkveehouder. Bestuurlijk actief in coöperatieve landbouw. Duurzaam ondernemer met de kern begrippen: dierwelzijn, weide gang, kringloop landbouw, biodiversiteit en streven naar klimaat neutraal. 
Eigenaar Melkveehouderij Heikenkoop.

Melkveehouderij in stedelijke omgeving. Onze grond is de basis van het voer van onze koeien. Duurzaam is de toekomst, dus een emissie arme stal. Laag energie gebruik en opwekking elektriciteit met zonnepanelen. DNA profielen en data als basis voor de nieuwe generaties op ons bedrijf.