Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Nieuwe bestuursleden (november 2020)


Anna von der Heydt [ALGEMEEN BESTUURSLID]

Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Anna von der Heydt. Ik ben geboren in 1974 in Duitsland en woon sinds 20 jaar in Nederland en sinds 10 jaar in Bunnik. Samen met mijn man hebbe we ons huis uit 1977 over de jaren geisoleerd zo goed het kan voor deze soort en gebruikmakend van vooral duurzame materialen. Ook hebben we een zonneboiler geinstalleerd. We zijn blij dat het wooncomfort daardoor aanzienlijk is toegenomen

Ik ben opgeleid als natuurkundige en werkzaam in onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Daar doe ik onderzoek naar klimaatverandering, met name naar de vragen “Hoe warm wordt het in de toekomst?” en “Gaat de opwarming gradueel of in stappen (kantelpunten)?”. Voor de eerste vraag is er recentelijk een nieuwe internationale studie verschenen[1]. Het belangrijkste resultaat daarvan is, dat we niet mogen hopen dat de opwarming van de aarde wel meevalt – of die 1.5 graad opwarming uit het Parijs akkoord haalbaar is, is nog maar zeer de vraag. In ieder geval betekent het dat de energie transitie heel snel moet komen. Ik heb lezingen gegeven voor de Energy days bij de TU Eindhoven[2], en een interview voor het Energy Cafe Arnhem[3].


Peter van Mondfrans [ALGEMEEN BESTUURSLID]

Mijn naam is Peter van Mondfrans. Ik ben geboren in 1980, heb een relatie met Caroline en wij hebben samen drie zonen van 0, 3 en 5 jaar. Wij wonen sinds juni 2019 in Bunnik. Ik vind het belangrijk om volhoudbaar om te gaan met onze omgeving. Zowel in mijn privéleven alsook in mijn werk komt dit tot uiting. Ons ‘nieuwe’ huis uit 1962 is na een grondig verbouwing warmtepomp-klaar en mijn bedrijf is gespecialiseerd in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 

Ik stel mijzelf graag beschikbaar als bestuurslid van ECB omdat ik zo actief kan bijdragen aan het verduurzamen van mijn leefomgeving. Door mijn ervaring op het gebied van het verduurzamen van de gebouwde omgeving en mijn werkzaamheden voor Energie-U (Energie-U is een energie coöperatie uit Utrecht) kan ik hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven.

Voordat wij naar Bunnik verhuisden woonde wij in Utrecht. Hier heb ik met veel plezier verschillende projecten opgezet en uitgevoerd bij Energie-U. Ik ben hier begonnen als vrijwilliger en hier werk nu op projectbasis. Wat dit werk belangrijk maakt is dat de verandering ‘van onderaf’ gebeurt. Op deze manier wordt er meer draagvlak gecreëerd en wordt er meer bereikt.

Mijn expertise en toegevoegde waarde liggen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving en in het verlengde hiervan de warmtetransitie. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen die ECB ontplooit en als organisatie doormaakt. Vooral het verder ontwikkelen van governance van ECB om in de toekomst nieuwe opwekprojecten te kunnen realiseren vind ik erg interessant. Ik denk hier met mijn ervaring als ondernemer en met persoonlijk inzet op een positieve manier aan bij te kunnen dragen.


Susanne van Suylekom [ALGEMEEN BESTUURSLID]

Ik wil de energietransitie versnellen. Dat deed ik eerst bij Klimaatstichting HIER. Sinds 2019 werk ik bij Vattenfall. Als je ergens in de breedte zoveel mogelijk wilt leren over de energietransitie, dan is dat de plek. Mijn specialisme is wonen zonder aardgas. In mijn dagelijks baan, ben ik betrokken bij de eerste wijken die van het gas af gaan. Dat is waanzinnig interessant, spannend en ook leerzaam. De techniek is er, maar wat is het juiste proces om een wijk aan te pakken? Je komt achter de voordeur. Dat is heftig voor bewoners. Hoe kun je ervoor zorgen, dat mensen bereid zijn om samen over te stappen?

Op dit moment woon ik met mijn vriend in Utrecht in een particuliere huurwoning van zo’n 100 jaar oud. Ik ben inmiddels ontzettend handig met tochtstrips en radiatorfolie. Daarnaast ben ik met mijn verhuurder in gesprek over de verdere verduurzaming van de woning. In de niet al te verre toekomst, wil ik graag een wat ouder huis met respect voor de authentieke details verbouwen richting all electric.


Bestaande bestuursleden

Dirk Duijzer [penningmeester]

Mijn naam is Dirk Duijzer. Ik woon met mijn vrouw Bea vanaf 2010 in Odijk. Ik ben werkzaam bij de Rabobank in Utrecht en daar ben ik verantwoordelijk geweest voor de land- en tuinbouw, duurzaamheid en op dit moment voor coöperatie en besturing. Omdat wij op een boerderij wonen (de Beug – bekend bij Odijkers als vroegere jeugdsoos) komen de 11 kleinkinderen vaak op bezoek. Met onze hoogstam fruitbomen, de natuurvriendelijke oevers, bijen en nul op de meter proberen wij bij te dragen aan een betere wereld.


Hans Dam [secretaris]
Hans Dam

Toen wij, mijn vrouw en ik, vijf jaar geleden van zestig-jaar-Utrecht naar Odijk verhuisden was ik op zoek naar een klus-huis. Onze drie kinderen hadden het nest verlaten en er kwam ruimte om te bouwen. Dat bleek hard nodig. Het huis was een gatenkaas. Dus isoleren. Kort daarna viel mijn oog op een uitnodiging voor een avond over klimaatverandering. Wat energiegroepen deden wist ik al via een vriend in De Bilt. Ik sloot mij aan. Ook een mooie manier om medebewoners uit de gemeente te leren kennen.

Ik werk al jaren als bedrijfsarts, de laatste jaren voor het bedrijf Hunter Douglas. Binnenkort ga ik met pensioen en wil dan tijd en energie steken in een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, namelijk de energietransitie. Ik vind het belangrijk dat bewoners actief betrokken worden bij de zichtbare en onzichtbare aspecten van de overgang van “Gronings gas ver weg” naar “duurzame energie dicht bij”. Dat is mijn motief om te participeren in het bestuur van de Energie Cooperatie Bunnik. 


pIETER VAN DER gRIFT [ALGEMEEN BESTUURSLID]

Maatschappelijk betrokken melkveehouder. Bestuurlijk actief in coöperatieve landbouw. Duurzaam ondernemer met de kern begrippen: dierwelzijn, weide gang, kringloop landbouw, biodiversiteit en streven naar klimaat neutraal. 
Eigenaar Melkveehouderij Heikenkoop.

Melkveehouderij in stedelijke omgeving. Onze grond is de basis van het voer van onze koeien. Duurzaam is de toekomst, dus een emissie arme stal. Laag energie gebruik en opwekking elektriciteit met zonnepanelen. DNA profielen en data als basis voor de nieuwe generaties op ons bedrijf. 


Aftredende bestuursleden (per 12-11-2020)

Rob Zakee [voorzitter]

Ik ben Rob Zakee en ik woon sinds 2001 in Bunnik, samen met mijn vrouw Maeike en dochter Nynke. Onze zoon Nils woont en studeert in Wageningen. Ik ben zelf ook Wagenings ingenieur (bos- en natuurbeheer) en ben mijn hele werkzame leven al bezig in de ‘groene hoek’.
In ben in het bestuur van de ECB gaan zitten omdat ik duurzaamheid in het algemeen en in dit geval de energietransitie een heel belangrijk item vind. Coöperaties zijn een mooie organisatievorm om daar als samenleving zelf een impuls aan te geven. En ik denk dat ik met mijn bestuurlijke ervaring en mijn kennis van ruimtelijke ontwikkelingen een bijdrage kan leveren aan het succes van onze energiecoöperatie. 


kees van der leun [ALGEMEEN BESTUURSLID]

Directeur bij Guidehouse (voorheen Ecofys), zie Linkedin profiel


Afgetreden (feb 2020)

Alex Kaat [ALGEMEEN BESTUURSLID]