Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Paul Zeef (Voorzitter)

Woont sinds 2012 in Odijk (aan de Singel), is van bouwjaar 1960, gehuwd (met Anne Marie), en heeft één zoon (Jelte). Hij is gepensioneerd rijksambtenaar: heeft bij Binnenlandse Zaken, Logius, ICTU en het ministerie van Sociale Zaken gewerkt, was daar beleidsambtenaar, maar ook programmamanager en projectleider in de uitvoering van digitaliseringstrajecten. Daarvoor werkte hij als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is afgestudeerd als politicoloog, gepromoveerd op een bestuurswetenschappelijk onderzoek naar de impact van ICT in bestuurlijke toezichtsverhoudingen.


Wim Verheugt (Penningmeester)

Sinds 2014 woon ik met mijn partner in Odijk, daarvoor woonden wij in Engeland.  Ik heb de afgelopen 30 jaar voor een ingenieursbureau in een groot aantal landen gewerkt. Naast uitzendingen met mijn gezin in Nepal en Indonesië, heb ik de laatste tien jaar tot mijn vroegpensioen met name in de Balkanregio gewerkt als projectdirecteur namens de Europese Commissie aan een omvangrijk (WBIF- Western Balkans Investment Framework) programma. Dit investeringskader voor de Westelijke Balkan ondersteunt sociaaleconomische ontwikkeling en toetreding tot de EU in het Westelijke Balkangebied door het verstrekken van financiering en technische advisering. Ik heb leidinggegeven aan onder meer omvangrijke haalbaarheidsstudies op het terrein van de energietransitie.

Ik ben mijn loopbaan begonnen als ecoloog en ben nog steeds actief als onbezoldigd adviseur bij organisaties als Vogelbescherming, Birdlife International, Stichting Utrecht Natuurlijk en de Agrarische Natuur Vereniging Kromme Rijnstreek. Ook ben ik actief als lekenvoorganger binnen de Nicolaaskerk in Odijk.


Peter van Mondfrans (Secretaris)

Mijn naam is Peter van Mondfrans. Ik ben geboren in 1980, heb een relatie met Caroline en wij hebben samen drie zonen van 0, 3 en 5 jaar. Wij wonen sinds juni 2019 in Bunnik. Ik vind het belangrijk om volhoudbaar om te gaan met onze omgeving. Zowel in mijn privéleven alsook in mijn werk komt dit tot uiting. Ons ‘nieuwe’ huis uit 1962 is na een grondig verbouwing warmtepomp-klaar en mijn bedrijf is gespecialiseerd in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 

Ik stel mijzelf graag beschikbaar als bestuurslid van ECB omdat ik zo actief kan bijdragen aan het verduurzamen van mijn leefomgeving. Door mijn ervaring op het gebied van het verduurzamen van de gebouwde omgeving en mijn werkzaamheden voor Energie-U (Energie-U is een energiecoöperatie uit Utrecht) kan ik hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven.

Voordat wij naar Bunnik verhuisden woonde wij in Utrecht. Hier heb ik met veel plezier verschillende projecten opgezet en uitgevoerd bij Energie-U. Ik ben hier begonnen als vrijwilliger en hier werk nu op projectbasis. Wat dit werk belangrijk maakt is dat de verandering ‘van onderaf’ gebeurt. Op deze manier wordt er meer draagvlak gecreëerd en wordt er meer bereikt.

Mijn expertise en toegevoegde waarde liggen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving en in het verlengde hiervan de warmtetransitie. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen die ECB ontplooit en als organisatie doormaakt. Vooral het verder ontwikkelen van governance van ECB om in de toekomst nieuwe opwekprojecten te kunnen realiseren vind ik erg interessant. Ik denk hier met mijn ervaring als ondernemer en met persoonlijk inzet op een positieve manier aan bij te kunnen dragen.


Theo van der Geer (Leden- en vrijwilligerscommunicatie)

Mijn naam is Theo van der Geer. Geboren in Werkhoven en daar de eerste 45 jaar van mijn leven gewoond. Daarna ben ik naar Odijk verhuisd en daar woon ik inmiddels ook alweer 15 jaar. Ik ben getrouwd met Yvon Hoogendijk en samen wonen, sporten en recreëren we graag in het Krommerijngebied.

Van opleiding ben ik werktuigbouwkundige en mijn arbeidsleven is begonnen als ontwerper van machines en werktuigbouwkundige systemen. Inmiddels ben ik adviseur van bakkerijen in het MKB, zeg maar bakkerijen die diverse verkooppunten hebben. Ik adviseer de bakkerijen hoe te automatiseren.

De motivatie om me in te zetten voor de ECB is dat ik het liefst deze aarde wat mooier en leefbaarder wil achter laten. Ik heb tijdens mijn opleiding me al eens grondig verdiept in waarom we niet afhankelijk kunnen blijven van fossiele energie? Toen was het klimaat nog geen issue maar inmiddels zijn we er allemaal wel van overtuigd dat het daar niet goed mee gaat. Ik denk dat alle kleine beetjes energiebesparing en ook kleine beetjes energieopwekking helpen.

Een vanuit actief burgerschap gestarte organisatie als ECB verdient in mijn ogen een zeer breed draagvlak in de directe samenleving en daar wil ik graag mijn energie(kWatts) in steken.


Anna von der Heydt (Algemeen bestuurslid)

Mijn naam is Anna von der Heydt. Ik ben geboren in 1974 in Duitsland en woon sinds 20 jaar in Nederland en sinds 10 jaar in Bunnik. Samen met mijn man hebben we ons huis uit 1977 over de jaren geïsoleerd zo goed het kan voor deze soort en gebruikmakend van zo veel mogelijk duurzame materialen. Ook hebben we een zonneboiler geïnstalleerd. We zijn blij dat het wooncomfort daardoor aanzienlijk is toegenomen

Ik ben opgeleid als natuurkundige en werkzaam in onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Daar doe ik onderzoek naar klimaatverandering, met name naar de vragen “Hoe warm wordt het in de toekomst?” en “Gaat de opwarming gradueel of in stappen (kantelpunten)?”. Voor de eerste vraag is er recentelijk een nieuwe internationale studie verschenen. Het belangrijkste resultaat daarvan is, dat we niet mogen hopen dat de opwarming van de aarde wel meevalt – of die 1.5 graad opwarming uit het Parijs akkoord haalbaar is, is nog maar zeer de vraag. In ieder geval betekent het dat de energie transitie heel snel moet komen. Ik heb lezingen gegeven voor de Energy days bij de TU Eindhoven, en een interview voor het Energy Café Arnhem.


Johan Vernooij (Algemeen bestuurslid)

We produceren de melk volgens het duurzaamheidsconcept ‘on de way to Planet-proof’. Door de aanleg van een postcoderoos-zonnepanelen project op mijn schuur in Werkhoven ben ik sinds 2018 betrokken geraakt bij de Energie Coöperatie Bunnik. Graag wil ik mij vanuit ons rentmeesterschap voor de aarde rekening houdend met de medemens, inzetten voor de ECB.