ALV #4. Energie Coöperatie Bunnik

Locatie: Dorpshuis, Odijk

Agenda:

 1. Opening en vaststellen van de agenda (zie ook toelichting op agenda)
 2. Verslag van ALV 22-06-2021
 3. Inventarisatie van rondvragen.
 4. Bestuurswisseling
 5. Mededelingen van het bestuur
 6. Visie ECB over warmte transitie
 7. Jaarverslag 2021
 8. Financieel jaarverslag 2021 en decharge van de penningmeester na verslag van de kascommissie
 9. Samenstelling kascommissie 2022
 10. Begroting 2022
 11. Stand van zaken zonneweide
  • A12 – Limesbaan
  • Werkhoven (LC Energy)
  • Werkhoven (BHM solar)
 12. Crowdfunding
 13. Rondvraag 
 14. Sluiting