Op 12 april 2023 houdt de Energie Coöperatie Bunnik een ALV. Leden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Update: de notulen van deze ALV zijn hier te downloaden.

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie:
Dorpshuis Odijk, Rijneiland 7, 3984 MA Odijk

Op de agenda staan deze onderwerpen:

 1. Opening en vaststellen van de agenda.
 2. Vaststellen van Verslag ALV #4 d.d. 22-06-2022.
 3. Inventarisatie van rondvragen.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Jaarverslag 2022.
 6. Financieel jaarverslag 2022 van de Energie Coöperatie Bunnik en van ECB Zonnepark A12 BV
 7. Samenstelling kascommissie 2023.
 8. Begroting 2023.
 9. Stand van zaken ontwikkeling van de 3 zonneweiden:
  • Werkhoven (LC-energy).
  • Werkhoven (BHM solar).
  • Zonneveld A12 (ECB).
 10. Crowdfunding A12 project.
 11. Beleidsplan 2023-2026.
 12. Rondvraag, Sluiting.