De volledige agenda voor deze 1e ALV vindt je hier:

Op deze ALV spreken we onder andere over onze mogelijke deelname in de zonnepark projecten bij Werkhoven. Het College van B&W heeft positief over de beide vergunningaanvragen geoordeeld en ze zullen binnenkort in de gemeenteraad besproken worden.

  • De algemene randvoorwaarden die we vanuit de ECB hanteren voor grootschalige zon- en windprojecten vind je hier.
  • Zie ons bericht over deze projecten hier;
  • Het inrichtingsplan van LC Energy (zuidelijk deel) is hier te zien;
  • Het inrichtingsplan van BHM Solar (noordelijk deel) vindt je hier;