Als je een hoger energiedoel nastreeft en daarvoor grotere maatregelen wilt nemen, dan vraagt dat vaak een flinke investering. Het is belangrijk je daarom uitgebreid te laten adviseren. De coöperatie zet (opgeleide) vrijwilligers in, waarmee je samen een serieuze verkenning kan maken van de mogelijkheden in jouw situatie, maar onze mensen hebben onvoldoende kennis van alle technische (uitvoerings-)aspecten om alle technische en financiële kanten te kunnen onderzoeken. Laat u daarom ook door professionele partijen adviseren. De belangrijkste opties hebben we hier opgenomen.

Belangrijke websites en literatuur

Op internet is veel informatie te vinden. Uiteraard zijn er veel sites van bedrijven, die u hun producten willen verkopen. Daarom hebben zij een belang en zijn hun adviezen niet onafhankelijk. Daarom is het goed om te starten met onafhankelijke sites. De 2 belangrijkste zijn:

  1. Milieu Centraal Dit is een uitgebreide en onafhankelijke site met bijvoorbeeld overzichten als Wonen zonder aardgas, Energie besparen, In en om het huis, Zonnepanelen. Ook is het mogelijk om het eigen huis te vergelijken met vergelijkbare andere huizen. Een overzicht van al hun tests is hier te vinden. Ook kun je hier richtprijzen vinden voor bepaalde maatregelen, zoals spouwisolatie en HR-glas.
  2. Jouw huisslimmer is een uitgebreide site van onze gemeente (samen met andere gemeenten in de regio), waarop actuele informatie vindt over alle mogelijke maatregelen, uitvoerende bedrijven en subsidiemogelijkheden.
  3. De Consumentenbond heeft een aardig boekje gemaakt over energiebesparing in de woning. Dit is ook voor niet-leden te koop.
Bedrijven

Als coöperatie hebben we geen lijst met ‘goedgekeurde’ adviseurs, daarom zal je ze zelf moeten zoeken. Je hebt verschillende opties:

  • Een onafhankelijke bouwkundig of energie-adviseur, die je inhuurt. Dit kan voor een specifieke vraag (bijvoorbeeld “welke isolatie zit er in mijn huis en welke alternatieven voor verbetering zijn er?”). Maar je kunt ook op zoek gaan naar een adviseur, die jouw plannen uitwerkt, prioriteiten aangeeft en je ook begeleidt bij het vinden van installatiebedrijven en misschien ook de uitvoering door hen.
  • Je benadert een aantal installateurs of leveranciers, die je een uitgebreid technisch advies met offerte voor levering/plaatsing vraagt. Door het vergelijken van de offertes kan je beoordelen wat voor jouw het beste past. Let dan niet alleen op de prijs maar ook op wat ervoor geboden wordt. Ook kan je eens rondvragen naar ervaringen met dit bedrijf.

De coöperatie werkt de afgelopen jaren, in bijvoorbeeld inkoopacties of op voorlichtingsmarkten, samen met een aantal min of meer lokale installatie- en aanneembedrijven:

Informatiemarkt in gemeentehuis

Heb je zelf, of een bekende buurtgenoot, goede ervaringen met een bedrijf dan kan je ook met dat bedrijf in gesprek gaan om verschillende alternatieven te onderzoeken. Uiteraard is het dan zaak vooraf een idee te hebben van de kosten en aandachtspunten, die je op internet of van mensen haalt met ervaring met zo’n project.

Zonnepanelen samen met de buren
Anderen zoals wijkverenigingen en milieuverenigingen

Door aan te sluiten bij een project van zo’n vereniging kan je met meer mensen samen de ideeën uitwerken en onderzoeken. Ook kan een vereniging een deskundige inhuren. Als coöperatie zetten wij samen met de wijkverenigingen in onze gemeente ook projecten op.

Uiteraard kan je ook bij jouw wijkvereniging, vereniging van eigenaren of woningstichting voorstellen zo’n gezamenlijk project op te starten. Onze coöperatie steunt je daar graag bij!