Waar kun je nu op letten bij een warmtescan? We laten hieronder enkele warmtefoto’s zien van een scan van een tussenwoning, van enkele jaren geleden toen er nog weinig aan extra isolatie gedaan was. Loop je met ons mee langs muur, deur, raam en dak?

Om onderstaande foto’s te kunnen “lezen” eerst een korte toelichting. De warmtecamera vangt de infrarode straling op die een oppervlakte afgeeft (muur, dak, vloer, deur en kozijn; de straling van glas en dak zijn helaas moeilijk te meten). Zo wordt de temperatuur bepaald van die vlakken. De camera zet de verschillen om in verschillende kleuren via een schaal , die aan de rechterzijde van foto’s te zien is. Op de eerste foto is dat bijvoorbeeld van + 1,3 graden (= wit) naar – 8,8 graden (= zwart).

Zie je het verschil tussen een foto van buiten en één van binnen? Ja, donkerblauw geeft bijvoorbeeld aan dat die buitenmuur (relatief) weinig warmte-uitstraling heeft (en goed geïsoleerd is). Donkerblauw aan de binnenzijde van een muur geeft aan dat die muur relatief koud is en dat hier dus warmte weglekt. Hier zijn isolerende maatregelen gewenst.

We beginnen met een totaalplaatje van de voorzijde van het huis (buitenzijde). Daarop is o.a. te zien dat de gemetselde muurdelen meer warmte uitstralen dan de panelen onder de ramen. Het laten (aan-)vullen met isolatie in de spouwmuur is in zo’n geval een goede oplossing. In deze menukaart krijg je een idee van de kosten.


Hier is de niet verwarmde berging aan de voorzijde te zien (ook weer buitenzijde). Deze laat warmteverlies zien, wat erop wijst dat de berging waarschijnlijk onbedoeld verwarmd wordt door de aangrenzende hal. Dit wordt veroorzaakt door een enkelsteens muur tussen beide ruimten. Een voorzetwand met isolatieplaten kan een goede en relatief goedkope verbetering zijn. Handige mensen kunnen dat ook zelf doen.


Dit is de voordeur met de ramen ernaast. Beiden laten een flinke warmtestraling zien. Let op: de luifel boven de deur kan het beeld wat verstoren omdat wat warmere lucht daaronder zich kan verzamelen. De oplossing kan zijn een beter geïsoleerde voordeur te plaatsen. Kijk dan ook naar eventuele lekkage van warmte door de kozijnen en de brievenbus. Zie ook de volgende foto’s.


Bij deze huizen valt op dat de oorspronkelijke kozijnen (en de ramen) duidelijk warmteverlies laten zien. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld kieren tussen muur en kozijn, ramen die niet goed meer sluiten of een kozijn dat onvoldoende is geïsoleerd. Ook kunnen metalen onderdelen zoals strips, leiden tot een zogenaamde koudebrug. Die metalen strips zijn dan direct verbonden met zowel de verwarmde binnenruimte als de buitenlucht. Er zijn allerlei oplossingen voor deze warmtelekken, van simpel tot redelijk ingrijpend. Kieren dichten is relatief eenvoudig, metalen onderdelen vervangen lastig en het meest ingrijpend is om geheel nieuwe kozijnen plaatsen. In het laatste geval is het goed om na te denken over 3-dubbel glas. Dat isoleert namelijk het beste. De oorspronkelijke kozijnen zijn daarvoor niet geschikt.


Opvallend bij dit huis is warmtelekkage in de achtergevel ter hoogte van het balkon, zie bovenstaande foto. Ook op andere foto’s zien we dit. Het kan komen door lekkage via de verbinding tussen de betonnen vloer en de buitengevel. Dit kan een koudebrug zijn. Zonder gericht onderzoek kan hier geen advies gegeven worden over een oplossing. Een gerichte warmtescan en/of een onderzoek met een camera in de spouw kan uitsluitsel geven. Beiden zijn aan te vragen bij de ECB.


Tot slot: het dak, zie de bovenstaande foto’s vanaf de binnenzijde. Oorspronkelijk was de dakisolatie van deze huizen minimaal. Dat is te zien op deze beide foto’s (blauw = warmteverlies). Soms zijn zelfs de schroeven en spijkers een extra lekkage. Als de dakpannen toch toe zijn aan vervanging dan is het gelijktijdig aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde de beste oplossing. Als dat niet aan de orde is dan is het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde ook een goede oplossing. In beide gevallen: voorkom vochtproblemen door te letten op al dan niet dampdichte lagen!